Avfallstyp

Fyrverkeripjäser (detonerade)

Brännbar rest är avfall som inte går att materialåtervinna eller som är för trasigt för att återanvändas.

Avfall som tillhör denna fraktion är bland annat möbler av blandade material såsom stolar av trä och tyg, dynor, mattor, skumgummi, skor, kuddar, husgeråd, leksaker, sportsaker, fönster, takpapp, byggfrigolit, tapeter, skyddspapper med målarfärg och liknande.

Invasiva arter så som exempelvis parkslide, jätteloka och gudaträd ska gå till förbränning. Om ni har en mindre mängd invasiva växter, kontakta personal på plats.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Sorteras som

Får ej innehålla

Elektronik eller annat farligt avfall

Resårmöbler

Spån/hö/halm med fekalier från sällskapsdjur

Matavfall

Tänk på

Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?

Istället för att slänga dem kan du lämna eller sälja dem second hand. På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk eller till Malmö Återbyggdepå.

Vad händer sen?
Förbränning med energiutvinning

På Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö blir avfall till fjärrvärme och el. Cirka sextiofem procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv kommer från sopor.