Gå till innehållet
 

Sekretessavfall

Sekretessmaterial är sådant som av användaren bedöms känsligt och därför vill ha omhändertaget och destruerat på ett säkert sätt.

Läs mer om hur du kan bli av med ditt sekretessmaterial på http://www.sysav.se/Privat/Produkter-och-tjanster/Lamna-sekretessmaterial/

Lämnas till

Kontakta kundservice

Vad händer sen?

Förbränning av kliniskt avfall och sekretess

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.