Gå till innehållet
 

Grovavfall

Sådant avfall som på grund av mängd eller storlek är för stort för att få plats i soppåsen där hemma räknas som grovavfall. 

Tänk på...

Byggavfall från privata hushåll kan endast lämnas i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll på Sysavs återvinningscentraler.

Vid större ombyggnader eller tillbyggnader av sådan omfattning att den normalt görs av professionella byggare, ska avfallet som uppstår lämnas mot betalning på någon av våra större avfallsanläggningar - Spillepeng i Malmö, Trelleborg, Hedeskoga i Ystad eller Måsalycke i S:t Olof.

Tips

Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?
Istället för att slänga dem kan du lämna eller sälja dem second hand.  På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk eller till Malmö Återbyggdepå.

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

Hitta till våra återvinningscentraler

Återbruk

På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna textil, kläder, skor och prylar till återbruk. Återbruk är bättre ur miljösynpunkt än återvinning. Olika hjälporganisationer tar om hand och säljer det som samlas in, intäkterna går till hjälpverksamhet.

Vad händer sen?

Återvinning av grovavfall

Efter att du har lämnat ditt grovavfall på en återvinningscentral körs avfallet till en sorteringsanläggning där det sorteras ytterligare. Material som är brännbart, exempelvis skumgummi, mattor, textilier, tapeter med mera går till förbränning för energiutvinning. Metaller återvinns och blir till ny metall.

Tänk på...

Byggavfall från privata hushåll kan endast lämnas i den mängd som uppstår vid en mindre renovering av ditt hushåll på Sysavs återvinningscentraler.

Vid större ombyggnader eller tillbyggnader av sådan omfattning att den normalt görs av professionella byggare, ska avfallet som uppstår lämnas mot betalning på någon av våra större avfallsanläggningar - Spillepeng i Malmö, Trelleborg, Hedeskoga i Ystad eller Måsalycke i S:t Olof.

Grovavfall innefattar

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.