Gå till innehållet
 

Förpackningar

En stor del av vårt hushållsavfall består av förpackningar. Genom att återvinna förpackningarna sparar vi både råvaror och energi.

Du lämnar dina förpackningar i avsedda behållare på närmaste återvinningsplats eller i din fastighetsnära insamling om det finns en sådan.

Plast-, metall-, glas- och pappersförpackningar samt tidningar omfattas av producentansvar och samlas in av FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Med producentansvar menas att de som tillverkar produkterna också har ansvar för att bekosta insamling och återvinning av avfallet produkterna ger upphov till. FTI ansvarar för de obemannade så kallade återvinningsstationerna som finns på flera platser i din kommun.

Behållare för insamling finns också placerade på samtliga av Sysavs återvinningscentraler.

Tänk på...

Producentansvaret omfattar bara förpackningar av de olika materialen, övriga plast-, metall-, pappers- eller glasprylar skall inte läggas här.

Lämnas till

Återvinningsstation

Förpackningar och tidningar kan lämnas på en återvinningsstation.

Hitta en återvinningsstation

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

Hitta till våra återvinningscentraler

Kärl eller fack för förpackningar

För dig som har möjlighet kan förpackningar sorteras i särskilda kärl eller i separata fack i din soptunna. 

Vad händer sen?

Materialåtervinning förpackningar

Nästan alla förpackningar går att materialåtervinna och blir bland annat nya förpackningar eller andra saker av plast, papper och metall. De som inte går att materialåtervinna effektivt – en del av plastförpackningarna – blir bränsle i ett avfallskraftvärmeverk.

Tänk på...

Producentansvaret omfattar bara förpackningar av de olika materialen, övriga plast-, metall-, pappers- eller glasprylar skall inte läggas här.

Förpackningar innefattar

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.