Gå till innehållet
 

Batterier

Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Det är mycket viktigt att alla batterier samlas in. 

Tänk på...

Många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri - även om det inte syns.

Exempel

Lösa småbatterier används i till exempel ficklampor, bärbara cd-spelare, klockor eller kameror. Andra typer av batterier som förekommer i ett hushåll är bl a bilbatterier.

Tänk på...

Många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri - även om det inte syns.

Batterier innefattar

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.