Gå till innehållet
 

Asbesthaltigt avfall

Asbest och eternit är farligt avfall som inte går att Asbest och eternit
återvinna och ska hanteras varsamt.

Detta deponeras, vilket betyder att det läggs för slutlig förvaring, på Hedeskoga eller Spillepengs avfallsanläggning. Minerit och Cembonit är exempel på asbestliknande avfall som behandlas på samma sätt som asbest och eternit.

Mindre mängd
En liten mängd asbest/eternit, till exempel en fönsterbräda, en kruka eller en ensam skiva (standardmått är 40x20 cm), kan lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen i en tät specialbyggd behållare.

Större mängd
Större mängd än en kvadratmeter är avgiftsbelagt och lämnas till avfallsanläggningar med deponi.

Tänk på...

Hantera materialet så att det inte riskerar att damma. Materialet ska vara inplastat och förpackningen väl försluten när den placeras i insamlingsbehållaren. Observera att det inte är tillåtet att dela materialet på plats på återvinningscentralen.

Tänk på...

Hantera materialet så att det inte riskerar att damma. Materialet ska vara inplastat och förpackningen väl försluten när den placeras i insamlingsbehållaren. Observera att det inte är tillåtet att dela materialet på plats på återvinningscentralen.

Asbesthaltigt avfall innefattar

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.