Gå till innehållet
 

Småbatterier

Alla batterier ska samlas in. Batterier kan innehålla kvicksilver, kadmium och bly - ämnen som orsakar stor skada om de kommer ut i naturen.

Gemensamt för de batterier som räknas som småbatterier är att de väger mindre än 3 kg.

 

Tänk på...

Tänk på att många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri - även om det inte syns.

Exempel

Lösa småbatterier används i till exempel ficklampor, bärbara cd-spelare, klockor eller kameror. Inbyggda batterier finns bland annat i eltandborstar, leksaker eller verktyg.

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

Hitta till våra återvinningscentraler

Farligt avfall-bilen

Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

Läs mer om Farligt Avfall-bilen

Samlaren

Säkerhetsskåpet Samlaren är ett specialgjort skåp för insamling av ljuskällor, småbatterier och småelektronik i butiker.

Läs mer om Samlaren

Vad händer sen?

Återvinning av småbatterier

Batterier transporteras till en anläggning där de sorteras efter det kemiska innehållet. Materialen separeras och återvinns så långt det är möjligt. Exempel på ämnen som återvinns ur batterier är kadmium och nickel men även metallhöljet runt batterierna återvinns. Kvicksilver som finns i en del batterier håller på att fasas ut och går till slutförvaring.

Småbatterier tillhör Batterier

Tänk på...

Tänk på att många av de saker som rör sig, blinkar eller låter drivs med batteri - även om det inte syns.

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.