Gå till innehållet
 

Ljuskällor

Lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver, ett av de farligaste gifterna som finns.

Därför måste de lämnas till särskild insamling. Även vanliga glödlampor och LED-lampor ska lämnas till insamling.

Tänk på...

Var försiktig så lamporna inte går sönder, då kan kvicksilver spridas.

Exempel

Glödlampor, lysrör, led-lampor.

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

Hitta till våra återvinningscentraler

Farligt avfall-bilen

Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

Läs mer om Farligt Avfall-bilen

Vad händer sen?

Återvinning av ljuskällor

I glödlampor separeras bly och andra metaller. Lysrör kan återvinnas till stor del, men då måste de vara hela när de lämnas in. Lågenergilampor krossas, därefter separeras glas och metaller.

Ljuskällor tillhör Elektronik

Tänk på...

Var försiktig så lamporna inte går sönder, då kan kvicksilver spridas.

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.