Gå till innehållet
 

Isolering och blåbetong

I fraktionen Isolering och blåbetong kan du förutom just isolering och blåbetong placera sådant material som är svårt att sönderdela. Kontakta alltid personalen innan du slänger avfall i containern för 'Isolering och blåbetong'. 

Exempel

Glasull, stenull, blåbetong, bruk i säck, gipsskivor som sitter ihop med kakel eller reglar.

Får ej innehålla

Brännbar isolering som t.ex. frigolit eller annan cellplast.

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

Hitta till våra återvinningscentraler

Vad händer sen?

Sortering

Materialet går till eftersortering. Det som går att återvinna återvinns, resterande tas till energiutvinning genom förbränning eller deponeras.

Isolering och blåbetong tillhör Grovavfall

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.