Gå till innehållet
 

Hårdplast

Plastföremål kan vara gjorda av många olika sorters plast och kan också bestå av blandningar av olika plastsorter och andra material.

Exempelvis plastpallar, plastbackar, plastmöbler, pulkor, plasthinkar, blomkrukor, plaströr, dropptorra och rena plastdunkar.

Särskild fraktion för hårdplast finns på alla Sysavs återvinningscentraler med undantag för Lilla hammars återvinningcentral.

Tänk på...

Förpackningsplast omfattas av producentansvaret för förpackningar och ska placeras i särskild behållare.

Får ej innehålla

Kompositmaterial, glasfiber, frigolit, kanalplast, hjälmar, reväskor, leksaker med elektronik, textil, mjukplast, PET-flaskor, trädgårdsslangar, golvvärmerör och plast med rester. 

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 
Hitta till våra återvinningscentraler

Vad händer sen?

Materialåtervinning hårdplast

Den insamlade hårdplasten sorteras per plasttyp. Återvinns till nya plastprodukter. 

Hårdplast tillhör Grovavfall

Tänk på...

Förpackningsplast omfattas av producentansvaret för förpackningar och ska placeras i särskild behållare.

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.