Gå till innehållet
 

Bilbatterier

Bilbatterier innehåller bly som är en miljöfarlig tungmetall.

Det är därför mycket viktigt att de tas om hand och återvinns på ett säkert sätt.

Tänk på...

Bilbatterier innehåller syra som är starkt frätande. Handskas därför varsamt med dina gamla batterier så att de inte riskerar att gå sönder.

Exempel

Bilbatterier

Får ej innehålla

Bilbatterier som innehåller litium eller NiFe-batterier.

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

Hitta till våra återvinningscentraler

Farligt avfall-bilen

Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall inklusive mindre el- och elektronikprodukter från hushållet upp till en mikrovågsugns storlek.

Läs mer om Farligt Avfall-bilen

Vad händer sen?

Återvinning av bilbatterier

Bilbatterier innehåller miljöfarliga ämnen som bly och frätande syra. Dessa skickas till en anläggning där de olika materialen separeras, syran renas och neutraliseras och blyet återvinns till ny råvara.  

Bilbatterier tillhör Batterier

Tänk på...

Bilbatterier innehåller syra som är starkt frätande. Handskas därför varsamt med dina gamla batterier så att de inte riskerar att gå sönder.

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.