Gå till innehållet
 

Använd sökfältet för att få mer information om ditt avfall.

Varför ska jag sopsortera?

Lämnas till:

Sorteras som:

Grovavfall | Metall

Ljuddämpare

Metall

Grovavfall som till större del består av metall kan i de flesta fall återvinnas. Olika sorters metall läggs i samma container på återvinningscentralen och sorteras i efterhand. Fraktionen får innehålla metallrör, armeringsjärn, takplåt, kastruller och stekpannor.

Tänk på...

Fungerar dina saker fortfarande? På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna prylar till loppis. Återbruk är bättre ur miljösynpunkt än återvinning. Olika hjälporganisationer tar om hand och säljer det som samlas in, intäkterna går till hjälpverksamhet. 

På många av Sysavs återvinningscentraler finns det även möjlighet att lämna in material till Malmö Återbyggdepå. Hela och fungerande saker som till exempel blivit över vid byggnationer kan lämnas medan sådant som är i sämre skick kan läggas i metallcontainern och senare bli till ny metall.

Får ej innehålla

Elektriska produkter som till exempel el-element och lampor. Tryckbehållare, brandsläckare och sprayburkar.

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

Hitta till våra återvinningscentraler

Vad händer sen?

Materialåtervinning metall

Metallen sorteras och smälts ner för att återvinnas till nya metallföremål.

Tänk på...

Fungerar dina saker fortfarande? På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna prylar till loppis. Återbruk är bättre ur miljösynpunkt än återvinning. Olika hjälporganisationer tar om hand och säljer det som samlas in, intäkterna går till hjälpverksamhet. 

På många av Sysavs återvinningscentraler finns det även möjlighet att lämna in material till Malmö Återbyggdepå. Hela och fungerande saker som till exempel blivit över vid byggnationer kan lämnas medan sådant som är i sämre skick kan läggas i metallcontainern och senare bli till ny metall.


Ditt skräp kan vara någon annans fynd

Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?
På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk. Sysav har samarbete med Myrorna, Björkåfrihet, Emmaus Fredriksdal, Human Brigde och Lions. Du kan också lämna byggmaterial direkt till Malmö Återbyggdepå.

Miljötips

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.