Gå till innehållet
 

Använd sökfältet för att få mer information om ditt avfall.

Varför ska jag sopsortera?

Lämnas till:

Sorteras som:

Grovavfall | Hårdplast

Leksak (plast, ej batteridriven)

Hårdplast

Plastföremål finns i otaliga varianter och kan bestå av många olika sorters plast. 

Särskild fraktion för hårdplast finns fr o m 2/1 2020 på alla Sysavs återvinningscentraler med undantag för Lilla hammars återvinningcentral.

Tänk på...

Förpackningsplast omfattas av producentansvaret för förpackningar och ska placeras i särskild behållare.

Exempel

Plastpallar, plastbackar, plastmöbler, pulkor, plasthinkar, blomkrukor, plaströr, dropptorra och rena plastdunkar.

Får ej innehålla

Kompositmaterial, glasfiber, frigolit, kanalplast, hjälmar, reväskor, trädgårdsslangar, golvvärmerör och plast med färgrester.

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

Hitta till våra återvinningscentraler

Vad händer sen?

Materialåtervinning hårdplast

Den insamlade plasten tas till materialåtervinning och blir nya produkter av plast som t.ex. blomkrukor och trafikkoner. Den plast som inte går att materialåtervinna effektivt blir bränsle i ett avfallskraftvärmeverk.

Tänk på...

Förpackningsplast omfattas av producentansvaret för förpackningar och ska placeras i särskild behållare.


Ditt skräp kan vara någon annans fynd

Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?
På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk. Sysav har samarbete med Myrorna, Emmaus Björkå, Emmaus Fredriksdal, Human Brigde och Lions. Du kan också lämna byggmaterial direkt till Malmö Återbyggdepå.

Miljötips

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.