Gå till innehållet
 

Använd sökfältet för att få mer information om ditt avfall.

Varför ska jag sopsortera?

Eternit (mindre mängd)

Asbest och eternit (mindre mängd)

Asbest/eternit motsvarande sammanlagt 1 kvadratmeter kan lämnas kostnadsfritt på återvinningscentralen i en tät, specialbyggd container.

Avfallet får ha ett tvärsnitt på max 40x20 cm för att kunna läggas i containern.

Tänk på...

Hantera materialet så att det inte riskerar att damma. Materialet ska vara inplastat och förpackningen väl försluten när den placeras i insamlingsbehållaren. Observera att det inte är tillåtet att dela materialet på plats på återvinningscentralen.

Exempel

En fönsterbräda, en balkonglåda eller en enstaka skiva (standardmått är 40x20 cm)

Lämnas till

Återvinningscentral

Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

Hitta till våra återvinningscentraler

Vad händer sen?

Deponering av asbesthaltigt avfall

Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energiåtervinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på någon av Sysavs två deponier. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (till exempel jord och sten) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

Tänk på...

Hantera materialet så att det inte riskerar att damma. Materialet ska vara inplastat och förpackningen väl försluten när den placeras i insamlingsbehållaren. Observera att det inte är tillåtet att dela materialet på plats på återvinningscentralen.


Ditt skräp kan vara någon annans fynd

Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?
På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk. Sysav har samarbete med Myrorna, Emmaus Björkå, Emmaus Fredriksdal, Human Brigde och Lions. Du kan också lämna byggmaterial direkt till Malmö Återbyggdepå.

Miljötips

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.