Gå till innehållet
 

Använd sökfältet för att få mer information om ditt avfall.

Varför ska jag sopsortera?

Sorteras som:

Tidningar

Anteckningsblock (utan pärmar)

Tidningar

I dagen samhälle produceras enorma mängder tidningar. Ett sätt att bidra till minskad energiåtgång och att färre träd avverkas är just att lämna dina gamla dagstidningar, trycksaker och kontorspapper till återvinning.

Tänk på...

Kom ihåg att ta bort plastomslag runt reklam och tidningar!

Exempel

Dagstidningar, veckotidningar, broschyrer, reklamblad, kataloger, kontorspapper, tidskrifter och pocketböcker.

Får ej innehålla

Post-it-lappar, fönsterkuvert, gummerade kuvert, plastat papper, plastpåsar, bärkassar i papper (papp/well).

Lämnas till

Kärl eller fack för tidningar

För dig som har möjlighet kan tidningar sorteras i särskilt kärl eller i separat fack i din soptunna. 

Vad händer sen?

Materialåtervinning tidningar

De insamlade tidningarna transporteras till ett pappersbruk där de mals ner och blir till ny pappersmassa. Av den tillverkas tidningspapper, toalett- och hushållspapper. När man tillverkar nytt papper av returpapper sparar man energi och träråvara.

Läs mer på Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida

Tänk på...

Kom ihåg att ta bort plastomslag runt reklam och tidningar!


Ditt skräp kan vara någon annans fynd

Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?
På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk. Sysav har samarbete med Myrorna, Emmaus Björkå, Emmaus Fredriksdal, Human Brigde och Lions. Du kan också lämna byggmaterial direkt till Malmö Återbyggdepå.

Miljötips

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.