Gå till innehållet
 

Använd sökfältet för att få mer information om ditt avfall.

Varför ska jag sopsortera?

Asbest (större mängd)

Asbest och eternit (större mängd)

Större mängder asbesthaltigt eller asbestliknande material kan inte lämnas på en återvinningscentral. 


Större mängder måste lämnas till en avfallsanläggning med deponi där andra öppettider gäller. Se lämningsställen och öppettider nedan.

Glöm inte att fylla i och skriva ut den avfallskarakteriseringsblankett som krävs för att lämna avfall till deponi. Denna ska sedan lämnas in till vågpersonalen på avfallsanläggningen.

Tänk på...

 • Använd gärna andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp vid hantering av asbest/eternit.
   
 • Hantera eternitplattorna så att de inte går sönder. Man kan spola vatten på för att minska dammspridning (dock aldrig med högtryckstvätt som frigör fibrerna). Samla den fuktiga massan som kan uppstå i tättslutande förpackningar innan vattnet hinner avdunsta.
 • Den använda skyddsutrustningen, som till exempel overall och mask, ska tas omhand på samma sätt som asbesten. Tvätta inte skyddskläderna i tvättmaskinen.
   
 • För att undvika riskerna kan det vara säkrast att anlita en saneringsfirma med tillstånd att sanera asbest. Vid hantering inomhus är detta alltid att rekommendera.

Så lämnar du asbest/eternit till deponi på avfallsanläggningen

 • Följ skyltar mot avfallsanläggningen och parkera
      - på Spillepengs avfallsanläggning framför våghuset
      - på Hedeskoga avfallsanläggning strax innanför grindarna
 • Gå in på vågkontoret och lämna in den ifyllda avfallskarakteriseringsblanketten till vågpersonalen
 • Du hänvisas ut till anvisad plats där du själv får tippa ditt avfall. Det är viktigt att du har med dig den utrustning och skyddsutrustning du behöver för att göra det.
 • Ditt fordon vägs både på vägen in och ut, så att vikten på avfallet kan beräknas.

Leveranskrav

Asbesten/eterniten ska vara inplastad och förpackningen väl försluten.

Pris

1375 kr/ton inklusive moms. Minimiavgift per inlämningstillfälle är 150 kr.
Betalning sker på plats med kort.

Levereras det asbesthaltiga avfallet på pall eller i storsäck kan Sysav erbjuda hjälp med lossning mot en hanteringsavgift. Finns önskemål om detta ska vågpersonal meddelas i samband med invägning.

Lämnas till

Spillepengs avfallsanläggning i Malmö

Öppettider och vägbeskrivning Spillepengs avfallsanläggning

Vad händer sen?

Deponering av asbesthaltigt avfall

Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energiåtervinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på någon av Sysavs två deponier. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (till exempel jord och sten) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

Tänk på...

 • Använd gärna andningsmask och saneringsoverall med huva och tättslutande handskar av engångstyp vid hantering av asbest/eternit.
   
 • Hantera eternitplattorna så att de inte går sönder. Man kan spola vatten på för att minska dammspridning (dock aldrig med högtryckstvätt som frigör fibrerna). Samla den fuktiga massan som kan uppstå i tättslutande förpackningar innan vattnet hinner avdunsta.
 • Den använda skyddsutrustningen, som till exempel overall och mask, ska tas omhand på samma sätt som asbesten. Tvätta inte skyddskläderna i tvättmaskinen.
   
 • För att undvika riskerna kan det vara säkrast att anlita en saneringsfirma med tillstånd att sanera asbest. Vid hantering inomhus är detta alltid att rekommendera.

Så lämnar du asbest/eternit till deponi på avfallsanläggningen

 • Följ skyltar mot avfallsanläggningen och parkera
      - på Spillepengs avfallsanläggning framför våghuset
      - på Hedeskoga avfallsanläggning strax innanför grindarna
 • Gå in på vågkontoret och lämna in den ifyllda avfallskarakteriseringsblanketten till vågpersonalen
 • Du hänvisas ut till anvisad plats där du själv får tippa ditt avfall. Det är viktigt att du har med dig den utrustning och skyddsutrustning du behöver för att göra det.
 • Ditt fordon vägs både på vägen in och ut, så att vikten på avfallet kan beräknas.

Ditt skräp kan vara någon annans fynd

Är dina saker hela och fungerande? De kanske kan komma till glädje och nytta hos någon annan?
På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna dina produkter till återbruk. Sysav har samarbete med Myrorna, Emmaus Björkå, Emmaus Fredriksdal, Human Brigde och Lions. Du kan också lämna byggmaterial direkt till Malmö Återbyggdepå.

Miljötips

Sorteringsguide för företag

Regler, sorteringsanvisningar och lämningsställen skiljer sig åt mellan hushåll och företag. Därför finns det även en sorteringsguide för företag och organisationer.

Företag på återvinningscentralen för hushåll

Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till Sysavs återvinningscentraler, men måste betala för att lämna sitt avfall och måste följa särskilda regler.

Läs mer

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Från 1/1 2021 måste asbest/eternit vara inplastad och väl förpackad när det lämnas på Sysavs återvinningscentraler.