Gå till innehållet

Prislistor

Pris exklusive moms, minimiavgift 120 kronor.

Alla avfallsfraktioner kan inte lämnas på alla anläggningar. För att få reda på var ditt avfall kan lämnas, besök vår 

Sorteringsguide

Sysav förbehåller sig rätten att klassa om och prissätta inkommande material/avfall.

Priser för de vanligaste avfallsslagen- Malmö Spillepeng - vågkort

Prislistan gäller dig som väger in med vågkort. Väger du in och betalar på plats med betalkort gäller prislistan för betalkort

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms

Brännbart avfall

 
Brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav brännbart industriavfall
800 kr
Större brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav större brännbart industriavfall
925 kr
Brännbart med livsmedel 
Se sorteringskrav brännbart med livsmedel
1025 kr

Blandat och gips, mineralull, resår

 
Blandat utan gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat utan gips, minerallull eller resårmöbler
925 kr
Blandat med gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat med gips, mineralull eller resårmöbler
1300 kr
Gips
Se sorteringskrav gips
1000 kr
Mineralull (glas- eller stenull)
Se sorteringskrav mineralull (glas- eller stenull)
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, läs mer
1250 kr
Resårmöbler
Se sorteringskrav resårmöbler
1075 kr

Trä

 
Rent trä
Se sorteringskrav rent trä
250 kr
Målat och limmat trä
Se sorteringskrav målat och limmat trä
450 kr 
Impregnerat trä
Se sorteringskrav impregnerat trä
1450 kr

Park och trädgård

 
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Se sorteringskrav komposterbart park- och trädgårdsavfall
300 kr
Blandat park- och trädgårdsavfall  
Se sorteringskrav blandat park- och trädgårdsavfall
800 kr

Asbesthaltigt avfall

 
Asbesthaltigt avfall, eternit
Se sorteringskrav asbesthaltigt avfall, eternit
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, 
Läs mer (företagskund)
Läs mer (privatkund)
1100 kr
Asbestkontaminerat bygg- och rivningsavfall
>10% brännbart

Se sorteringskrav asbestkontaminerat bygg- och rivningsavfall
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, läs mer
1800 kr 

Tillbaka till toppenUpp

Priser för de vanligaste avfallsslagen- Ystad Hedeskoga - vågkort

Prislistan gäller dig som väger in med vågkort. Väger du in och betalar på plats med betalkort gäller prislistan för betalkort

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms 

Brännbart avfall

 
Brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav brännbart industriavfall
885 kr
Större brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav större brännbart industriavfall
1010 kr
Brännbart med livsmedel 
Se sorteringskrav brännbart med livsmedel
1110 kr

Blandat och gips, mineralull, resår

 
Blandat utan gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat utan gips, mineralull eller resårmöbler
1010 kr
Blandat med gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat med gips, mineralull eller resårmöbler
1385 kr
Gips
Se sorteringskrav gips
1290 kr
Mineralull (glas- eller stenull)
Se sorteringskrav mineralull (glas- eller stenull)
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, läs mer 
1250 kr

Trä

 
Rent trä
Se sorteringskrav rent trä
250 kr
Målat och limmat trä
Se sorteringskrav målat och limmat trä
450 kr 
Impregnerat trä
Se sorteringskrav impregnerat trä
1525 kr

Park och trädgård

 
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Se sorteringskrav komposterbart park- och trädgårdsavfall
300 kr
Blandat park- och trädgårdsavfall  
Sorteringskrav blandat park- och trädgårdsavfall
885 kr

Asbesthaltigt avfall

 
Asbesthaltigt avfall, eternit
Se sorteringskrav asbesthaltigt avfall, eternit
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, 
läs mer (företagskund)
läs mer (privatkund)
1100 kr
Asbestkontaminerat bygg- och rivningsavfall >10% brännbart
Se sorteringskrav asbestkontaminerat bygg- och rivningsavfall
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, läs mer
1800 kr 

 

Tillbaka till toppenUpp

Priser för de vanligaste avfallsslagen- Trelleborg - vågkort

Prislistan gäller dig som väger in med vågkort. Väger du in och betalar på plats med betalkort gäller prislistan för betalkort

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms

Brännbart avfall

 
Brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav brännbart industriavfall
865 kr
Större brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav större brännbart industriavfall
990 kr
Brännbart med livsmedel 
Se sorteringskrav brännbart med livsmedel
1065 kr

Blandat och gips, mineralull, resår

 
Blandat utan gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat utan gips, mineralull eller resårmöbler
990 kr
Blandat med gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat med gips, mineralull eller resårmöbler
1365 kr
Gips
Se sorteringskrav gips
1210 kr

Trä

 
Rent trä
Se sorteringskrav rent trä
260 kr
Målat och limmat trä
Se sorteringskrav målat och limmat trä
460 kr

Park och trädgård

 
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Se sorteringskrav komposterbart park- och trädgårdsavfall
300 kr
Blandat park- och trädgårdsavfall  
Sorteringskrav blandat park- och trädgårdsavfall
860 kr

 

Tillbaka till toppenUpp

Priser för de vanligaste avfallsslagen- Måsalycke - vågkort

Prislistan gäller både dig som väger in med vågkort och dig som betalar på plats med betalkort.

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms

Brännbart avfall

 
Brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav brännbart industriavfall
910 kr
Större brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav större brännbart industriavfall
1035 kr
Brännbart med livsmedel 
Se sorteringskrav brännbart med livsmedel
1135 kr

Blandat och gips, mineralull, resår

 
Blandat utan gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat utan gips, mineralull eller resårmöbler
1035 kr
Blandat med gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat med gips, mineralull eller resårmöbler
1410 kr
Gips
Se sorteringskrav gips
1370 kr

Trä

 
Rent trä
Se sorteringskrav ren trä
250 kr
Målat och limmat trä
Se sorteringskrav målat och limmat trä
450 kr 
Impregnerat trä
Se sorteringskrav impregnerat trä
1550 kr

Park och trädgård

 
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Se sorteringskrav komposterbart park- och trädgårdsavfall
300 kr
Blandat park- och trädgårdsavfall  
Sorteringskrav blandat park- och trädgårdsavfall
910 kr

 

Tillbaka till toppenUpp

Priser för de vanligaste avfallsslagen- betalkort

Prislistan gäller dig som betalar på plats med betalkort på samtliga avfallsanläggningar.

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms

Brännbart avfall

 
Brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav brännbart industriavfall
910 kr
Större brännbart industriavfall 
Se sorteringskrav större brännbart industriavfall
1035 kr
Brännbart med livsmedel 
Se sorteringskrav brännbart med livsmedel
1135 kr

Blandat och gips, mineralull, resår

 
Blandat utan gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat utan gips, mineralull eller resårmöbler
1035 kr
Blandat med gips, mineralull eller resårmöbler 
Se sorteringskrav blandat med gips, mineralull eller resårmöbler
1410 kr
Gips
Se sorteringskrav gips
1370 kr
Mineralull (glas- eller stenull)
Sorteringskrav mineralull (glas- eller stenull)
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, läs mer
1250 kr
Resårmöbler
Se sorteringskrav resårmöbler
1075 kr

Trä

 
Rent trä
Se sorteringskrav rent trä
260 kr
Målat och limmat trä
Se sorteringskrav målat och limmat trä
460 kr 
Impregnerat trä
Se sorteringskrav impregnerat trä
1550 kr

Park och trädgård

 
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Se sorteringskrav komposterbart park- och trädgårdsavfall
300 kr
Blandat park- och trädgårdsavfall  
Sorteringskrav blandat park- och trädgårdsavfall
910 kr

Asbesthaltigt avfall

 
Asbesthaltigt avfall, eternit
Se sorteringskrav asbetshaltigt avfall, eternit
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, 
läs mer (företagskund)
läs mer (privatkund)
1100 kr
Asbestkontaminerat bygg- och rivningsavfall
>10% brännbart

Se sorteringskrav asbestkontaminerat bygg- och rivningsavfall
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, läs mer
1800 kr 

 

Tillbaka till toppenUpp

Priser Återvinningscentral för företag

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms
Brännbart avfall 800 kr
Gips 1000 kr
Grovavfall 835 kr
Grovavfall med ej återvinningsbart 1125 kr
Hundlatrin 1125 kr
Impregnerat trä 1450 kr
Inert material 600 kr
Skrot 0 kr
Trä, målat/limmat 450 kr
Trädgårdsavfall 300 kr
Wellpapp 0 kr

 

Tillbaka till toppenUpp

Regler för företag på återvinningscentralen

Särskild återvinningscentral för företag på Spillepeng

För företag finns en särskild återvinningscentral på Spillepengs avfallsanläggning i Malmö. Här lämnas sorterat grovavfall (ej farligt avfall eller elavfall).

Betalning

Minimiavgift 100 kr (inkl. moms). Betalningen görs i vågen vid infarten till avfallsanläggningen Spillepeng. Betalar gör du med betalkort eller med Sysavs vågkort

Återvinningscentralen för företag

Företag på återvinningscentralerna för hushåll

För företag gäller särskilda regler på återvinningscentralen. Bland annat finns vissa begränsningar i vilka typer av avfall som kan lämnas. Företag kör in med kundkort.

Läs om vilka regler som gäller

Tillbaka till toppenUpp

Priser för elavfall, ljuskällor & batterier

Avfallsslag Pris exkl. moms
Kyl & frys samt ljuskällor, lysrör & batterier som omfattas av producentansvar 150 kr per lämningstillfälle oavsett mängd (gäller Malmö) 250 kr per lämningstillfälle (gäller Måsalycke och Hedeskoga)
Övrigt elavfall (inkl vitvaror) som omfattas av producentansvar 250 kr per lämningstillfälle oavsett mängd
Mindre industrikylar 200 kr/st
Större industrikylar 600 kr/st
Förpackat elavfall Kontakta kundservice för pris
Litium- & litiumjonbatterier Kontakta kundservice för pris
NiFe-batterier Kontakta kundservice för pris

Samtliga priser gäller vid avlämnande på anvisad plats/behållare. 

Se Sysavs sorteringsguide för aktuella lämningsställen för respektive fraktion.

Tillbaka till toppenUpp

Pris för grönkompost

Grönkompost säljs från avfallsanläggningarna Spillepeng, Hedeskoga och Måsalycke. Försäljning sker endast i lösvikt och det krävs ett släp som kan lastas med hjullastare. OBS: Ingen försäljning tillåts via egen lastning i spann, säck eller dylikt.   

Vid köp av mer än 10 ton från Hedeskoga eller Måsalycke och 50 ton från Spillepeng behöver kundservice kontaktas.

Siktstorlek 0-20 mm exkl. moms inkl. moms
Pris per ton 216 kr 270 kr
Lagerstatus
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad I lager
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof Slut
Spillepengs avfallsanläggning, Malmö I lager

 

Siktstorlek 0-10 mm exkl. moms inkl. moms
Pris per ton 296 kr 370 kr
Lagerstatus
Hedeskoga avfallsanläggning, Ystad I lager
Måsalycke avfallsanläggning, St Olof I lager
Spillepengs avfallsanläggning, Malmö I lager

Betalning

Minimipris vid köp av kompost är 350 kr inkl. moms per köptillfälle. 

Betalning sker till vågpersonalen med Sysavs vågkort eller med de vanligaste betal-/kreditkorten. Vi tar inte kontanter.

Öppettider Hedeskoga avfallsanläggning för företag, Ystad

Öppettider Måsalycke avfallsanläggning för företag, St Olof

Öppettider Spillepengs avfallsanläggning för företag, Malmö

Tillbaka till toppenUpp

Pris plantjord i säck

Antal Pris inkl. moms Pris exkl. moms
1 säck 50 kr 40 kr
4 säckar 175 kr 140 kr
1 pall (39 säckar) 1650 kr 1320 kr

1 säck plantjord väger ca 20 kg.

Vid köp av hela pallar debiterar vi ingen extra kostnad för själva pallen. Men lämna gärna tillbaka den på en återvinningscentral. Hjälp med lastning av pallar finns att få på återvinningscentralerna Hedeskoga och Måsalycke.

Försäljningsställe

Återvinningscentralen

Betalning

Kontakta personalen när du vill köpa plantjord. Betalning sker med kort.

Tillbaka till toppenUpp

Priser för kliniskt avfall och sekretessavfall

Pris exklusive moms, minimiavgift 120 kr.

Mottagning Sysavs Djurkremering

Avfallsslag Pris
Sekretessavfall
max 50 kg
3,40 kr/kg
Smittförande/ stickande /skärande
max 50 kg
4,40 kr/kg
Läkemedelsavfall
max 50 kg
4,60 kr/kg
Biologiskt avfall 16,00 kr/kg

Protectormottagningen

Destruktion Pris
Smittförande/ stickande/ skärande
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger 
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg
2,90 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 4,40 kr/kg
Läkemedelsavfall
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger 
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg
3,00 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 4,60 kr/kg
Sekretesspapper
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger 
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg
1,80 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 3,40 kr/kg
Övrigt sekretessavfall/ Specialavfall
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger 
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg 
3,00 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 4,60 kr/kg
 Förpackningar  
 Kanylburk 0,6 liter 16 kr/st
 Kanylburk 2 liter 23 kr/st
 Kanylburk 5 liter  43 kr/st 
 Kanylbox 25 liter  88 kr/st
 Kanylbox 50 liter  125 kr/st
 Kartonger  
Kartong inklusive plastsäck, 25 liter 
(L 377xB 183xH 377 mm) 
20 kr/st
Kartong inklusive plastsäck, 55 liter
(L 377xB 377xH 377 mm) 
25 kr/st
Kartong inklusive plastsäck, 110 liter
(L 377xB 377xH 770 mm) 
34 kr/st
Hämtning och transport    

Abonnemangshämtning
I tjänsten ingår:
första transporttimmen, 1 st. 25 liters kartong, samt 2 st. 2 liters kanylburkar 
eller 1 st 5 liters kanylburk 
eller 4 st. 0,6 liters kanylburkar.

Behandlingsavgift tillkommer.

 
Hämtning 2 ggr/år  1200 kr
Hämtning 4 ggr/år  2400 kr 
Transport/hämtning  
Lastbil för max 8 storkartonger 500 kr/tim
Specialbil för 32 storkartonger 625 kr/tim
Tillbaka till toppenUpp

Priser för inerta material

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms
Asfalt ej FA 700 kr
Betong 850 kr
Blandat inert material 600 kr
Lättbetong 850 kr
Schakt/lera 600 kr
Tegel 600 kr
Tillbaka till toppenUpp

Priser för livsmedel och fettavskiljarslam

Avfallslag Pris per ton exkl. moms
Livsmedelavfall i container med konsumentförpackningar
(ej glas/metall) 
645 kr
Livsmedelsavfall i container utan förpackningar Kontakta kundservice
Pumpbart livsmedelsavfall 300 kr
Flytande förpackat livsmedelsavfall på pall 
(ej glas- eller metallförpackning)
Maxmått pall i mm 1200x800x1100.
810 kr
Fast förpackat livsmedelsavfall på pall
(ej glas- eller metallförpackning)
Maxmått pall i mm 1200x800x1100.
1120 kr
Livsmedel i glasförpackning eller konservburkar
Kontakta kundservice
Fettavskiljarslam
till biologisk behandling efter avtal med Sysav.
Ej kvalitetssäkrat fettavskiljarslam, kontakta kundservice före leverans.
 300 kr
Övrigt
Avfall som kräver särskild hantering eller behandling.

Kontakta kundservice

Tillbaka till toppenUpp

Priser för kremering av sällskapsdjur, urnor, gravplats

Sysavs kremeringsanläggning för sällskapsdjur och försöksdjur finns vid avfallskraftvärmeverket på Spillepengs­gatan i Malmö.

Anläggningen har tre ugnar, avancerad rökgasrening och förbränning med energiutvinning.

Vi hämtar och kremerar djur (hund, katt, kanin, fågel etc. Ej frigående lantbruksdjur eller liknande) från djursjukhus och veterinärmottagningar.

I anslutning till Spillepengs fritidsområde finns en vacker begravningsplats för sällskapsdjur.

KREMERING AV SÄLLSKAPSDJUR. INGEN FÖRBOKNING KRÄVS Pris exkl. moms Pris inkl. moms
Gemensam kremering
Flera djur kremeras samtidigt
340 kr/djur 425 kr/djur
Separat kremering av enskilda djur 
0-2 kg
440 kr/djur 550 kr/djur
3-20 kg 680 kr/djur 850 kr/djur
21-40 kg 840 kr/djur 1050 kr/djur
41-80 kg 1000 kr/djur  1250 kr/djur
Övrig kremering 16 kr/kg 20 kr/kg
URNOR, MINNESLUND OCH GRAVPLATS   Pris exkl. moms Pris inkl. moms
Specialurnor 312 kr 390 kr
Plats i minneslund* (inklusive askspridning) 200 kr 200 kr
Gravskylt 440 kr 550 kr
Separat gravplats, hyra under fem år* 1050 kr 1050 kr
*Tjänsten är inte belagd med mervärdesskatt.
TRANSPORT Pris exkl. moms Pris inkl. moms
Sysav hämtar i hela Skåne med liten lastbil.
Hämtning utförs endast hos kunder med avtal.
500 kr/tim 625 kr/tim
Tillbaka till toppenUpp

Priser för textil

Avfallsslag Pris per ton exkl. moms
Textil för sortering  625 kr
Tillbaka till toppenUpp

Prisjustering farligt avfall

Från 1:e juli 2022 justeras priset på vissa typer av farligt avfall, på grund av höjda omkostnader för behandling. 

Prisjustering kliniskt avfall

Sysav Industri AB

Från 1 april 2022 justeras priser för abonnemangshämtning av kliniskt avfall. 

Höjd minimiavgift från 1 april

Sysav Industri AB

Från 1 april höjs minimiavgiften för avfall över våg, Protector samt grönkompost. 

Kom ihåg körkortet

Du som privatperson använder körkortet för att öppna bommen på återvinningscentralen. Företag använder kundkort.

Entré till avfallsanlägg där två lastbilar passerar

Lämna avfall på våra anläggningar

Information om priser, adresser och leveransvillkor.

Sysav Industri AB

Läs mer
kreditkort 470x290.png

Betalning

Sysav erbjuder ett antal olika lösningar för betalning av tjänster och för avlämning på våra anläggningar.

Läs mer