Textil

Varje år köper varje svensk ungefär 13 kilo textilier. Drygt hälften, ca 8 kilo, läggs i soppåsen när ägaren inte längre vill ha det. Hur kan man göra för att konsumera textil på ett mer hållbart sätt?

Siptex ska öka materialåtervinningen av textil

Siptex som forskningsprojekt finansierades av Vinnova och var ett steg 3-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Detta steg innebar etablering av världens första automatiserade sorteringsanläggning för post-consumer textilier i industriell skala. Projektet leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomfördes 2016-2022 tillsammans med ett brett konsortium bestående av svenska modebolag, forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil.

I november 2022 upphörde Siptex att vara ett forskningsprojekt och övergick helt till Sysav, som har investerat i anläggningen. 

Läs mer om Siptex 

Four fit challenge

Priset för prylarna Dina jeans, dina skor och miljön

Din t-shirt och miljön

Mer hållbar läsning