Gå till innehållet

ReFab® - Renewable Fabulous Fabric

Varje år slänger vi över fyra miljoner ton kläder och andra textilier inom EU, och bara en bråkdel av allt nytt som produceras innehåller återvunnet material. Det vill vi på Sysav ändra på. ReFab är textil som i industriell skala sorterats maskinellt utifrån fibersammansättning och färg. En högkvalitativ råvara som kommer revolutionera textilåtervinningen.


Hög kvalitet i stor mängd

ReFab® är textil som sorterats ut med hjälp av nära infrarött ljus i vår unika anläggning i Malmö. Automatisk sortering ger högre kvalitet än manuell sortering eftersom textilierna sorteras utifrån fibertyp. Dagligen hanterar vår anläggning omfattande materialflöden. Det gör att vi kan erbjuda dig exakt den mängd du behöver i exakt rätt material och färg.

Stora valmöjligheter för dig som producent

ReFab® finns i olika kvalitetssäkrade material, där fibersammasättning och färg garanteras.

  • Bomull 
  • Ull
  • Polyester
  • Akryl
  • Anpassade produkter

Mer information och kontakt

mceclip0.jpg


mceclip2.jpg

Vår textilavfallstjänst för dig som leverantör

Sysavs mål är en hållbar värld. Vi vill i största möjliga mån förhindra att kläder och andra textilier deponeras. Om din verksamhet har stora förbrukade textilmassor, kan du bidra till den cirkulära värdekedjan genom att använda vår textilavfallstjänst. Ett enkelt sätt att låta textilierna leva vidare.

Vi tar emot:

  • Textil från industri
  • Försorterad textil
  • Sorteringsrester

Läs mer om sorteringstjänsten Siptex


Varför ReFab

klader.jpg

Vår gemensamma utmaning

Fast fashion, trendriktigt mode som produceras på löpande band till låg kostnad, har de senaste åren inte bara ökat vår konsumtion dramatiskt, utan också mängden textil som slängs. Varje år sätts 140 000 ton nya textiler på den svenska marknaden, men bara knappt fem procent återvinns. Idag bränner vi upp 7,5 kg kläder och hemtextilier per person och år, bara i Sverige.

Vår lösning

Sysav bidrar till en hållbar framtid genom att ta hand om avfall och återföra resurser till marknaden. ReFab är en sådan resurs: automatiskt sorterad textil på fibernivå för högkvalitativ återvinning. Genom att välja ReFab bidrar du till den globala hållbarhetsutmaningens lösning, och gör det samtidigt lätt för slutkonsumenten att välja hållbara produkter.


Vår världsunika process

Siptex – den enda i sitt slag

Unik är ett missbrukat ord. Men i vårt fall stämmer det. Vår anläggning Siptex, är den enda i sitt slag i världen och kommer förändra möjligheterna för återvinning. Textil är en komplex produkt att återvinna eftersom den ofta består av blandande fibertyper, och därför har den moderna textilkedjan länge varit linjär, från klädproduktion till avfall

Det mesta har eldats upp. Siptex är länken som har saknats för att omvandla kedjan till cirkulär. Genom storskalig automatisk sortering utifrån fibertyp, finns nu en kvalitetssäkrad produkt i den mängd som krävs för att verkligen göra ett avtryck i hållbarhetsarbetet.


Så går det till

Det är framförallt kläder och hemtextil som Siptex hanterar och som slutligen blir ReFab.

1. Förloppet inleds med att stora massor textilavfall töms ner i anläggningen för att transporteras till en första sortering. Den sker med så kallad nära-infraröd och visuell spektroskopi. När tygerna blir belysta reflekterar ljuset på olika sätt beroende på material och sensorer registrerar och räknar ut vilken fibertyp det handlar om.
Siptex kan hantera tre olika färg- och fibertyper samtidigt vilket gör processen effektiv.

2. I sorteringssteget identifieras de material som är av rätt färg och fibertyp. Med hjälp av tryckluft skjuts textilierna iväg till ett separat transportband som tar dem vidare till reningssteget.

 

3. I reningssteget, som också genomförs med hjälp av nära infrarött ljus och tryckluft, kvalitetssäkras materialet. Här identifieras textilier som eventuellt passerat förbi sorteringssteget trots att de är av felaktig färg och fibertyp. Reningssteget är garanten för att vår slutprodukt är av korrekt färg- och fibersammansättning.

4. Slutligen pressas och buntas det kvalitetssäkrade materialet och ReFab är redo att levereras.


Så används ReFab

Så används ReFab

En revolutionerande produkt

Återvinning av textil har länge förknippats med återbruk. Textilmassor sorteras manuellt och det som är i gott skick säljs som second hand eller vintage. Resten blir på sin höjd trasor, isoleringsmaterial eller deponeras. Det här kallas downcycling eller lågvärdig återvinning. ReFab är produkten som revolutionerar textilåtervinningen. En råvara som passar för högkvalitativ återvinning med syfte att producera nya kläder och hemtextilier.

Nytt tyg av gammalt

Det går bara att producera nytt tyg av gammalt genom så kallad högvärdig återvinning. ReFab passar perfekt för detta ändamål. Högvärdig återvinning, eller fiber-till-fiberåtervinning, innebär att textiliernas fibrer tas tillvara antingen genom kemiska eller mekaniska processer.

Nya produkter av rester

Även de restprodukter som genereras i framtagningen av ReFab, kommer kunna ersätta jungfrulig råvara i flera branscher, och successivt kommer nya användningsområden att identifieras. Till exempel fungerar textilrester utmärkt till kompositmaterial, möbler och galgar.

volha-flaxeco-BCNjBsK37XA-unsplash.jpg

Kemisk återvinning

Kemisk återvinning

Kemisk återvinning innebär att fibrerna i textilier bryts ned med hjälp av
kemikalier för att sedan sammanföras igen. De nya fibrerna kan bland annat spinnas till ny tråd, och resultatet blir ett material av hög kvalitet, helt och hållet återvunnet utan tillsatt jungfrulig råvara. ReFab är den ultimata produkten för kemiska processer eftersom de ställer särskilda krav på fiberinnehåll.

Ett område på frammarsch

De tekniker som används inom kemisk återvinning går antingen ut på att fibrer löses upp eller smälts ner beroende på material. Men området är högintressant inom forskningen och utvecklas ständigt. I Sverige ligger vi i framkant inom kemisk återvinning med ett par stora varumärken, till exempel Renewcell.

kemiskatervinning_600x400.jpg

Mekanisk återvinning

Mekanisk återvinning

Mekanisk återvinning innebär att textilierna klipps, rivs och kardas till en jämn fibermassa.  Med den här metoden förkortas och försvagas fibrerna och resultatet blir därför inte lika högkvalitativt som vid kemisk återvinning. För att användas i klädtillverkning måste materialet blandas upp med jungfruliga textilfibrer, men fungerar då alldeles utmärkt. Även för denna återvinningsform är ReFab passande.

mek_r.jpg
volha-flaxeco-BCNjBsK37XA-unsplash.jpg Så används ReFab
kemiskatervinning_600x400.jpg Kemisk återvinning
mek_r.jpg Mekanisk återvinning

Så började det

Berättelsen om Siptex

Siptex som står för Svensk innovationsplattform för textilsortering, är från början ett forskningsprojekt som drivits av IVL Svenska miljöinstitutet tillsammans med en rad starka varumärken inom textilindustrin, och som finansierat av Vinnova. Bakgrunden till satsningen är det enorma resursslöseri som textilindustrin ger upphov till och den omfattande klimatpåverkan det innebär.

Vårt hjärteprojekt

I Sverige ligger vi i framkant när det gäller nytänk inom textilåtervinningsområdet. Siptex är ett resultat av detta framstående forskningsarbete. På Sysav tar vi hand om avfall och återför resurser till samhället med målet att göra världen mer hållbar. För oss var det redan från projektets start självklart att vara en del av satsningen, och genom åren har Siptex blivit vårt hjärteprojekt.

Från Avesta till Malmö

2016 byggdes en pilotanläggning i Avesta som blev prototypen för Siptex. Fyra år senare var det dags för den riktiga anläggningen att ta form i Sysavs lokaler på Bjurögatan i Malmö, och från och med november 2021 tar vi på Sysav över anläggningen helt och vår produkt ReFab blir kommersiell. Att säga att vi är stolta över att få driva anläggningen i egen regi och revolutionera textilåtervinningen är en underdrift. Vår stolthet vet inga gränser.

Läs mer om forskningsprojektet Siptex