Textilsortering Siptex

Siptex är världens första storskaliga anläggning i sitt slag. Den sorterar textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, för att kunna gå vidare till olika former av återvinning.

Som leverantör eller kund till Sysav blir ditt företag en del av en cirkulär värdekedja, och bidrar till en mer hållbar textil- och modeindustri.

Hantering textilavfall

Så fungerar det

Klicka på rutan till höger för att se filmen om hur Siptex kan bidra till ett cirkulärt materialflöde för textilier.