Siptex som forskningsprojekt

Siptex - Svensk Innovationsplattform för Textilsortering

Siptex som forskningsprojekt finansierades av Vinnova och var ett steg 3-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation. Detta steg innebar etablering av världens första automatiserade sorteringsanläggning för post-consumer textilier i industriell skala. Projektet leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomfördes 2016-2022 tillsammans med ett brett konsortium bestående av svenska modebolag, forskningsinstitut, myndigheter och aktörer från olika delar av värdekedjan för textil.

I november 2022 upphörde Siptex att vara ett forskningsprojekt och övergick helt till Sysav, som har investerat i anläggningen. 

Partners ur hela den textila värdekedjan 

 • Boer Group
 • Elis
 • Gina Tricot
 • H&M
 • Human Bridge
 • ICA
 • IKEA
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • KappAhl
 • KEMI
 • Kretslopp och Vatten
 • Malmö Stad
 • Myrorna
 • Naturvårdsverket
 • Refashion
 • Renewcell
 • Röda Korset
 • Stadium
 • Stockholm Vatten och Avfall
 • Sysav

Forskningsprojektet SIPTex