Textilavfall för sortering

Lämna textilavfall till Siptex

I sorteringsanläggningen Siptex sorteras textilavfall efter fibertyp och färg för att kunna gå vidare till olika former av återvinning.

Siptex är världens första storskaliga anläggning i sitt slag. Den sorterar textil efter färg och fibersammansättning med hjälp av nära-infrarött ljus, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser.

Textilmaterial som hanteras i Siptex-anläggningen:

Textil från konsument

  • Försorterat post-konsument-material, till exempel kläder
  • Textil från industri eller produktion - industrispill  
  • Uttjänt textil från verksamheter 
  • Textil som av olika skäl inte kan återbrukas 

Lämna textilavfall 

Som leverantör till Sysav blir ditt företag en del av en cirkulär värdekedja, och bidrar till en mer hållbar textil- och modeindustri.

Sysav tar emot textil beroende på sammansättning och mängd

Om ditt företag kan leverera textilavfall enligt specifikation i de volymer vi efterfrågar, fyll i formuläret. Vi kontaktar dig för en fortsatt diskussion om vad ett samarbete med Sysav kan innebära.

Specifikation och pris 

Förfrågan - textil för sortering

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

Kontakt