Avfallsabonnemang

Du kan välja mellan olika abonnemang för hämtning av avfall.

Ordinarie abonnemang

Ordinarie abonnemang är ett kärl för restavfall och ett för matavfall. Du kan välja mellan olika storlekar på restavfallskärlet. Ändring av storlek på ditt kärl kan du beställa på Mina Sidor.

Mina Sidor

Kontakta kundservice för övriga ändringar av ditt abonnemang.

Permanentboende

Storlek restavfall 

140 liter
190 liter
240 liter
370 liter

Tömningar restavfall

26 tömningar: tömning varannan vecka

Storlek matavfall

Storlek 140 liter

Tömning matavfall

Töms varannan vecka

Fritidsboende

Storlek restavfall

140 liter
190 liter
Tömning under perioden vecka 14-39.

Tömning av restavfall och matavfall

Tömning varannan vecka

Gemensamma kärl

Dela kärl med grannen?

Har du väldigt lite avfall kan du dela kärl med en granne. Genom att dela abonnemang delar ni på den rörliga kostnaden.

När ni har kommit överens om att dela på ett abonnemang skickar ni in en ansökan

Det går även bra att kontakta kundservice för beställning och mer information.  

Ladda ner blanketten för att dela kärl med grannen

Ansöka om uppehåll i hämtning

För att ansöka om dispens från hämtning av hushållsavfall eller slamtömning måste du anmäla detta till Sysav. 

Ansök om uppehåll av hämtning

Förlängt hämtningsintervall

Du kan ansöka om förlängt hämtningsintervall för restavfall om du har mycket små mängder avfall samt komposterar allt matavfall på den egna fastigheten.

Ansök om förlängt hämtningsintervall