Har du svårt att släppa taget om alla plastförpackningar?

Då är det dags att köpa mindre plast, återbruka smartare och återvinna det du inte längre kan använda. Tillsammans med komikerna Marcus Johansson och Victor Eriksson har vi skapat en serie filmer om hur enkelt det faktiskt är att bli en miljöhjälte. Var inte en Styrbjörn.

S01E01 Styrbjörns korridorsmöte

Överliggaren Styrbjörn har allvarliga samtal med sina korridorskompisar om att de måste bli bättre på återvinning, och framförallt att diska plasten. De har ju alltid diskat plasten, ända sedan han flyttade till korridoren för 15 år sedan. Men behövs det verkligen? 

S01E02 Korridorsfesten

Överliggaren Styrbjörn informerar gärna, och mycket, om återvinning av förpackningar. Men behövs det verkligen förklaras att man inte kan slänga sin plastpappa i återvinningen och behöver vi separera materialen i varenda förpackning?  

S01E03 Styrbjörns återbrukade pyssel

Styrbjörn är en hejare på att återbruka och upcycla plast och andra material, men hans metoder gör korridorskompisarna obekväma. Och hur väl fungerar egentligen Styrbjörns pennställ?

Hur fungerar återvinning av plast och plastförpackningar?

I Sverige har vi något som kallas för producentansvar. Det innebär att företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning eller en förpackad vara i vårt land betalar en summa pengar per förpackning.

Avgiften bekostar insamlings- och sorteringssystemet för förpackningar. Det är ett styrmedel  för att motivera producenter att ta fram förpackningar som är resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen. Vill du själv påverka ska du leta efter livsmedel och som säljs i ofärgade plastförpackningar och oblandade material.  

Svensk Plaståtervinning erbjuder ett insamlings- och återvinningssystem och på deras uppdrag sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) insamling och återvinning. Det är producenterna av förpackningar som bekostar insamlings- och sorteringssystemet. 

Exempel på plastförpackningar:

 • Plastbärkassar
 • Plastpåsar
 • Plastknöl
 • Refillpaket
 • Plastfolie
 • Innerpåsar till exempel i müslipaket
 • Plastflaskor
 • Plastburkar
 • Små dunkar och hinkar (sylt)
 • Chipspåsar
 • Frigolit

Är plast bra eller dåligt?

Plast är faktiskt inte bara ett material utan är ett samlingsnamn för många olika material som ska hanteras på olika sätt vid återvinning. 99% av all plast tillverkas dock av olja eller naturgas, dvs fossil råvara.

Användningen av olja och naturgas i plast ger konsekvenser på miljön. Vid förbränning frigörs bland annat växthusgasen koldioxid som påverkar vårt klimat.

När du återvinner plast rätt, hjälper du till att minska mängden plastförpackningar som går till förbränning.

Nästan all plast tillverkas av fossil råvara

Plast som är tillverkad av byggstenar från olja eller naturgas (fossil råvara) kallas för fossilbaserad plast. Idag är cirka 99 procent av all plast som tillverkas fossilbaserad plast.

Användningen av fossila råvaror ger konsekvenser oavsett om oljan raffinerats till drivmedel eller använts som råvara i plast. Vid förbränning frigörs bland annat växthusgasen koldioxid som påverkar vårt klimat.

När du återvinner plast rätt, hjälper du till att minska mängden plastförpackningar som går till förbränning. 

Kan plast ha fördelar?

Absolut! Även om plasten i sig har en miljö- och klimatpåverkan hjälper den oss att minska klimatpåverkan i andra delar av kedjan. Till exempel gör plasten stor nytta som förpackning till livsmedel. Den ger bättre hygien, längre hållbarhet, mindre matsvinn och hjälper till att behålla livsmedlets näringsvärde under en längre tid. Gurkan tex får längre hållbarhet och minskar risken för att den skadas under transport och i butikerna.

Plast är användbart inom flera branscher

Plast är också ett lätt material som med fördel används i bilar och flygplan som tjänar på att göras lättare. Det gör nämligen att mindre bränsle används och att bränsleutsläppen minskar.

Inom vården har plast en mycket hög hygiennivå. Den kan göras mjuk, den bryts inte ner och den accepteras av den mänskliga kroppen. Plaströr för distribution av vatten, avlopp, energi, el, tele och data är ett annat exempel där plastens funktion och egenskaper är överlägset andra material.

Vad innebär det att plastbanta?

 • Det mest effektiva sättet att minska klimatpåverkan från plast är att undvika att köpa nya plastprodukter. Det bästa avfallet är helt enkelt det som aldrig uppstår. Ta till exempel med en egen kasse till mataffären istället för att köpa en ny.
 • Använd de plastprodukter som du redan har tills de inte längre uppfyller sin funktion. Till exempel kan fryspåsar användas om och om igen.
 • Använd bara plast där det är absolut nödvändigt, välj annars ett annat material om det går. Till exempel kan du byta ut matlådor i plast mot matlådor i glas.

       Läs mer om förnybar plast

Fördjupande artiklar om plast

 • 1. Behöver jag diska plastförpackningen? Nej.

  Plastförpackningarna kan återvinnas även om du inte sköljt ur dem, de ska bara vara tömda på innehållet. Resten tar vi hand om i återvinningsprocessen.

 • 2. Behöver jag separera materialen i plastförpackningen? Nej.

  Du ska bara sortera förpackningen efter materialet den består av mest. Tex behöver du inte ta bort plasthatten på mjölkförpackningen.

 • 3. Behöver jag köpa mindre plast? Antagligen.

  Vårt samhälle förbrukar mängder med plast, och att återbruka eller återvinna all plast är inte tillräckligt. Vi måste också minska inflödet av ny plast i kretsloppet. Och en del av all plast som tillverkas runt om i världen hamnar dessvärre på soptippar och i våra hav. Det vi kan bidra med är att minska vår konsumtion av plast från länder där det riskerar att inte tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Styrbjörn har skaffat sociala medier!

Följ Styrbjörns korridorsliv på Tiktok och Youtube.

Testa dina kunskaper i vårt Förpacman-test

Nu vet du säkert allt om plastförpackningar!

Har du läst igenom vår sida om plast och plaståtervinning så är du garanterat en stjärna på ämnet. Så varför inte testa dina kunskaper i vårt frågesportspel Förpacman! Dela ditt resultat i sociala medier och utmana familjen och vännerna på vem som är den riktiga experten på plast! Ju fler som kan mer om plast och sopsortering – desto bättre värld!

Du hittar Förpacman-testet här.