Vad är plast?

Plast består av många små byggstenar (atomer och molekyler) till långa kedjor. Kedjorna kallas för polymerer. Materialen kan byggas ihop av olika typer av byggstenar och plast är därför ett samlingsnamn för flera olika material Plast är alltså inte ett material utan flera olika som ska hanteras på olika sätt vid återvinning.

3 tips för att plastbanta!

  • Det mest effektiva sättet att minska klimatpåverkan från plast är att undvika att köpa nya plastprodukter. Det bästa avfallet är helt enkelt det som aldrig uppstår. Ta till exempel med en egen kasse till mataffären istället för att köpa en ny.
  • Använd de plastprodukter som du redan har tills de inte längre uppfyller sin funktion. Till exempel kan fryspåsar användas om och om igen.
  • Använd bara plast där det är absolut nödvändigt, välj annars ett annat material om det går. Till exempel kan du byta ut matlådor i plast mot matlådor i glas.

Nästan all plast tillverkas av fossil råvara

Plast som är tillverkad av byggstenar från olja eller naturgas (fossil råvara) kallas för fossilbaserad plast. Idag är cirka 99 procent av all plast som tillverkas fossilbaserad plast. Användningen av fossila råvaror ger konsekvenser oavsett om oljan raffinerats till drivmedel eller använts som råvara i plast.

Vid förbränning frigörs bland annat växthusgasen koldioxid som påverkar vårt klimat. När du återvinner plast rätt, hjälper du till att minska mängden plastförpackningar som går till förbränning.