Hur återvinns plast och plastförpackningar?

Så här går återvinningen till

Plastförpackningar från återvinningsstationerna och andra insamlingssystem, packas i balar och körs sedan till Motala, där Svensk Plaståtervinnings anläggning finns. Inne på anläggningen rivs balarna upp för att plastförpackningarna ska kunna sorteras en och en.

Alla plastförpackningar skickas sedan i ett flöde där materialet sorteras med hjälp av olika tekniker, för att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas.

Smart teknik sorterar plastförpackningar

En hel del förpackningar hamnar fel vid sortering och för att hitta metallförpackningar används magneter när plastförpackningar återvinns. En stor roterande trumma används för att kunna skilja stort från smått och luftström för att sortera hård- och mjukplast. 

Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av fläktar som blåser bort den lätta mjukplasten.

När du lämnar plast till återvinning är det vikigt att förpackningen är tömd, så den har rätt vikt. Den behöver inte vara diskad!

Förpackningarna skiljs åt med optisk läsare

I nästa steg av plaståtervinning sorteras förpackningarna med hjälp av flera optiska läsare och infrarött ljus. Varje plasttyp måste återvinnas var för sig och läsarna identifiera de olika plastmaterialen. För att sorteringen ska bli så bra som möjligt passerar materialet flera gånger genom läsarna.

De sorterade plastförpackningarna skickas till tvätt och granulerare i Europa som omvandlar förpackningarna till värdefull plastråvara och används sedan till nya produkter, som till exempelvis vattenbehållare eller resväskor.

Varför återvinns så lite plast?

Andelen plastförpackningar som idag blir till nya plastprodukter är cirka 15-20 procent av de plastförpackningar som satts på marknaden av producenter. Det är för lite, och en anledning är plastförpackningar hamnar i soppåsen hemma. Av de plastförpackningar svenska folket lämnar in för återvinning kan ungefär 55 procent sorteras hos Svensk Plaståtervinnings anläggning i Motala och återvinnas.

Flera utmaningar för återvinning av plast

Återvinningen av plast har också flera andra utmaningar. Några är:

  • Den sortering som sker med optiska läsare kan inte läsa av svarta förpackningar och därför kan dessa inte sorteras efter vilken plast de består av.
  • Plast som består av flera olika sorters plast (som inte går att separera) kan inte heller sorteras efter plasttyp.
  • Inom plastindustrin finns inte en tillräckligt stor efterfrågan på återvunna plastsorter.
Varför används olika plaster i samma förpackning?

Orsaken till att olika plaster används i samma förpackning är ibland att andra material inte finns att tillgå. Ett exempel är förpackningar för ost. För att kvaliteten på ost ska bibehållas måste förpackningen andas, vilket innebär att flera olika sorters plast måste användas i en och samma förpackning.

Varför behöver plastförpackningar sorteras ut?

Trots att plast ibland är svårt att återvinna, är det viktigt att fortsätta sortera ut alla plastförpackningar. Ju mer vi sorterar desto mer av respektive material finns att tillgå och kan skapa en större efterfrågan.

Förhoppningen är att i framtiden kunna materialåtervinna alla plastförpackningar, men då måste också alla förpackningar sorteras ut.

Varje plastförpackning du återvinner gör stor skillnad för miljön idag, men påverkar också utvecklingen av plaståtervinning i framtiden.

Bara en extra plastförpackning gör stor skillnad

Om alla svenska hushåll återvann en plastförpackning till i månaden skulle koldioxidutsläppen kunna minska med 3600 ton. Det motsvarar utsläppen från ca 1200 bensindrivna bilar varje år eller oljeuppvärmning av 675 medelstora villor. En plastförpackning kan återvinnas många gånger innan den är utsliten.

Hårdplast kan också återvinnas

Det är inte bara plastförpackningar som kan materialåtervinnas. 2020 infördes insamling av hårdplast vid samtliga återvinningscentraler, för att samla in plast som inte är förpackningar. 

På återvinningscentralerna finns det en containern för hårdplast där du slänger föremål som består helt av plast, till exempel plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, plastdunkar, blomkrukor av plast.

Sysav testar även utökad insamling på tre av våra återvinningscentraler– för att få renare fraktioner material som det finns garanterade återvinningsmetoder för, och för att kunna analysera övrig plast.

Läs mer: Sysav satsar på ökad insamling och återvinning av plast