Plast i naturen

Plast har lång nedbrytningstid

Plastens unika egenskaper som gör den så bra är även det som skapar problemen. Plastens extremt långa hållbarhet är det som gör den överlägsen andra material, men även det som gör att det tar flera hundra år för den att brytas ner om den hamnar i naturen.

När plast hamnar i naturen bryts denna inte ner på grund av dess unika egenskaper att vara materialmässigt hållbar. Plasten kommer brytas ner genom att den sönderdelas av t.ex. väder och vind, där allt mindre och mindre partiklar filas bort. Tilll slut är partiklarna, så kallade mikroplaster, så små att vi inte kan se dem med blotta ögat.

Plast i havet

Majoriteten av skräpet i våra marina miljöer kommer från land. Via till exempel dagvatten, slam och vatten från avloppsreningsverk och luftdepostion följer skräpet med ut i sjöar och hav. Nedskräpning av plast är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i haven.

En plastpåse som skräpar ner en gräsmatta.

Mer än en miljon fåglar och hundra tusen däggdjur dör varje år världen över efter att ha fastnat i, eller ätit plast som de hittat i våra hav. Genom djuren kommer plasten till slut även nå oss människor.

Naturskyddsföreningens 8 smarta tips för att minska plast i havet

Det vanligaste skräpet i naturen

Det vanligaste skräpet som innehåller plast är bland annat: cigarettfimparförpackningar för snacksgodisglass och snabbmat samt plastbestick och sugrör.

Mer info: 

  • Hall Sverige Rent Logotyp (3)