Fakta om Sysav

Här finns allt för dig som vill fördjupa dig i avfallsmängder, ekonomiskt resultat, återförda resurser samt läsa års- och hållbarhetsredovisningar.

Detta är Sysav

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. Kommunerna är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Tillsammans med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder. Det andra dotterbolaget Sysav Utveckling AB, arbetar med forskning och utveckling.

Styrning, ägare och dotterbolag

Redovisningar

Årsredovisningen 2023

Hållbarhetsredovisningen 2023

Fler redovisningar och rapporter

 

Tillstånd och certifikat

Här kan du ladda ner alla tillstånd och certifikat som rör Sysavs verksamhet.

Tillstånd och certifikat

Detta gör Sysav

Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts av Sysav, ägarkommuner och entreprenörer.  

 • Tar emot och sorterar grovavfall och farligt avfall från hushåll och småföretag på 16 återvinningscentraler.
 • Bearbetar matavfall till en tjockflytande vätska som sedan används för att göra biogas och biogödsel.
 • Gör el och fjärrvärme av brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk med fyra pannor.
 • Tar vara på bottenaskan från avfallskraftvärmeverket och sorterar ut exempelvis metaller i vår slaggsorteringsanläggning.
 • Tar emot farligt avfall och ser till att det tas omhand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.
 • Driver fyra avfallsanläggningar och en omlastningsstation, där avfall bearbetas, sorteras, komposteras, omlastas, lagras och, i vissa fall, deponeras.
 • Tar emot trasiga textilier som sorteras i vår världsunika textilsorteringsanläggning, så att det kan bli nya material igen hos samarbetspartners. 
 • Erbjuder rådgivning och kundanpassade tjänster till företag och verksamheter.
 • Erbjuder ägarkommunerna stöd och samordning av den regionala avfallshanteringen.
 • Framställer grönkompost och säljer olika jordprodukter.
 • I Kävlinge, Lomma och Svedala kommun sköter Sysav sophämtningen.

2023 tog vi hand om cirka 700 000 ton avfall

Totalt återvanns cirka 97 % av det sorterade avfallet som blev:

 • Energi 60 procent.
 • Material 40 procent.

Avfall till resurs - exempel

 • Sysavs energiåtervinning bidrog med cirka 65 procent av fjärrvärmen Malmö och Burlöv.
 • Cirka 52 000 ton slurry producerades av insamlat matavfall. Slurryn blev sedan till biogas och biogödsel hos samarbetspartners.
 • Cirka 130 000 säckar egentillverkad plantjord samt 19 200 ton kompost i lösvikt såldes på våra anläggningar
 • 13 200 ton metall och skrot gick vidare till återvinning.
 • 530 ton spillolja togs emot för att bli ny olja.
 • 180 ton renat vatten har gått tillbaka ut i Öresund.

Kunder, anställda och besökare 2023

Antalet besök på återvinningscentralerna: 1,5 miljoner.

Antal anställda: 362

Studiebesök

Sysavs studiebesöksverksamhet har fortsatt högt tryck, 
drygt 6000 personer kom på föreläsning och besök till 
Sysavs anläggningar.

Tillbaka till toppen