Gå till innehållet
textilinsamling.jpg

Om textil

Vid återvinningscentralerna i Bunkeflo och Norra Hamnen i Malmö samt Gastelyckan i Lund finns behållare där besökare kan lägga all sin gamla textil - både hel och trasig

Från 2 juli 2021 svarar Sysav för insamlingen av textil vid tre återvinningscentraler. All textil, både hel och trasig, inklusive annat mindre second hand-material, läggs i samma behållare  på respektive återvinningscentral. Insamlingen är en del av forskningsprojektet Siptex - Svensk Innovationsplattform för Textilsortering – som ledde till att Sysav byggde en världsunik anläggning i Malmö. 

Material som tas emot: 

 • Hela och rena kläder, hemtextilier och sängkläder
 • Trasiga, fläckiga och slitna kläder,
  hemtextilier och sängkläder
 • Hela par skor, även något slitna
  (inte trasiga eller med hål)
 • Accessoarer, hattar, bälten
 • Damväskor, ryggsäckar (inga resväskor)
 • Mjukisdjur

Alla produkter ska vara torra och välförpackade i påsar eller säckar

Material som inte kan tas emot

 • Kuddar
 • Täcken
 • Mattrasor 
 • Möbeltyger
 • Nystan, garner, sytillbehör
 • Oljiga eller starkt nedsmutsade textilier 

Textilindustrin är ett stort problem både för miljö och klimat. För att producera ett kilo bomull krävs upp till 29 000 liter vatten och kräver stora mängder bekämpningsmedel som är skadliga för vår natur. Enligt FN:s handelsorgan Unctad släpper klädindustrin ut mera växthusgaser än flyget och sjöfarten ihop.

Samtidigt är det bara ett fåtal procent av all textil som slängs går till materialåtervinning, det mesta eldas upp eller hamnar på deponier.

Textilindustrin står inför stora hållbarhetsutmaningar och det krävs lösningar i flera led. Det du som konsument kan göra är välja second hand i första hand, laga, låna och hyra kläder. Sysav som avfallshanterare jobbar både med information och inspiration till smartare konsumtion och med tekniska lösningar för textilavfall. Vi arbetar för att textil ska användas så mycket och länge som möjligt innan det blir avfall som ska återvinnas.

Det finns krav på ökad insamling och återvinning av textilier, från EU och från Naturvårdsverket. Målet är att mängden textilavfall i restavfallet minska med 60 procent år 2025, gentemot basår 2015. Och år 2025 ska 90 % av separat insamlat textilavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

Än finns det inget producentansvar för textilier likt det gör för förpackningar, men det är under beredning. Dessutom kräver EU att kommunerna utvecklar en separat textilinsamling fram till år 2025.

Volymerna med textilier som samlas in är stora, även välgörenhetsorganisationerna arbetar med att hitta avsättning för alla de textilier de samlar in. Med ökade krav på textilinsamling från EU och Naturvårdverket kommer vi att behöva skapa lösningar för att hantera ännu större mängder. Sysav har direkta affärs- och kundrelationer med sorteringsindustrier som har kunnandet och resurserna för att hantera volymerna för både återanvändning och återvinning.

Det är upp var och en vilken organisation man lämnar sina textilier till. Det finns många olika aktörer som samlar in textilier för att bekosta välgörenhetsaktiviteter både i Sverige och utomlands.

Att lämna textil till Sysav innebär bidrag till forskning och utveckling inom textilåtervinning. Intäkterna från försäljning av återbruksmaterial är en del i finansieringen av Siptex-projektet.

Professionella sorterare är bäst på att avgöra vad som går att sälja second hand eller kan användas på annat sätt. För att så mycket som möjligt ska användas igen måste allt material sorteras manuellt. Återbruk är miljömässigt alltid ett bättre alternativ än återvinning.