Hämtning

Beställ hämtning av ditt farliga avfall

Hämtning av farligt avfall

Sysav har kemister och certifierade säkerhetsrådgivare med gedigen kunskap om hur farligt avfall ska hanteras. Det finns en mängd olika lagar och regler som ska följas vid hantering av det farliga avfall som uppstår i en verksamhet. Vi hjälper er att ta hand om avfallet oavsett om det gäller mindre styckegods, labb kemikalier eller större volymer.

Vi hjälper med 

 • Sortering och paketering av farligt avfall
 • Behållare/Emballage (länk till sidan om emballage)
 • Dokumentation
 • Transport
 • Omhändertagande
 • Miljöriktig hantering
   

Beställ hämtning 

Slam- och spoltjänster

Sysav hjälper dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning.

Genom upphandlad transportör hjälper Sysav dig med alla typer av uppdrag inom slamsugning och högtrycksspolning. Vi har även tillstånd och resurser att ta hand om flytande avfall som klassas som farligt avfall, till exempel oljor och bränslen.

Vi hjälper dig bl.a. med

 • Slamsugning av tvättrännor och spolgropar
 • Slamsugning av spillolja, lösningsmedel och andra flytande kemikalier, inklusive förorenat vatten
 • Slamsugning av kemikalie- eller oljespill

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i. 

Sysav kommer att använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna administrera din förfrågan. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.