Emballage

Lösningar och emballage för farligt avfall

Sysav erbjuder tjänster för säker insamling och transport av olika typer av farligt avfall.   Våra behållarsystem med typgodkända emballage kan användas för smidigt och säkert  förvar och transport av farligt avfall. 

Lots® Miljöstation

Lots®Miljösystem är ett behållarsystem med typgodkända emballage där man smidigt förvarar och transporterar farligt avfall.  Systemet är lätt att anpassa och uppfyller alla lagliga krav, underlättar källsorteringen och därmed återvinningen. 
Miljöstationen kan inredas efter kundens önskemål och behov när det gäller olika typer av emballage, backar, dunkar eller lysrörsbehållare. Sysavs rådgivare hjälper till att hitta den optimala och mest kostnadseffektiva lösningen för respektive verksamhet. Vid tömning av det farliga avfallet meddelar kunden vad som ska hämtas (vilka avfallsslag och behållare). Sysav kan även hjälpa till med utrensning av det som finns i Lots®Miljöstation samt eventuellt städning. Efter överenskommelse kan vi även erbjuda abonnemang på tömning och städning. 

Lots fast avfall

Lots flytande avfall

Andra behållare