Hitta rätt vid ankomst

 

För avlämning av avfall vid Sysavs anläggningar i Malmö.

A. Våg och vågkontor
1. Avfallsbunker
2. Spillepengs avfallsanläggning
3. Återvinningscentral för företag
4. Förbehandlingsanläggning för matavfall

 

Allmänna förhållningsregler

  • Följ skyltar och angivna trafikregler
  • Tippa endast avfall i avfallsbunkern vid grönt ljus
  • Lämna endast avfall på angivna platser

Är det ditt första besök hos Sysav och är osäker på hur du ska köra eller har du blanketter som ska fyllas i? Parkera i parkeringszonen och prata med personalen inne på vågkontoret.

Vid problem eller frågor, kontakta personalen på plats i vågen eller ring kundservice.