Undervisning för åk 7-9

Här hittar du lektionsmaterial inom avfallshantering, hållbar utveckling och konsumtion. Materialet är framtaget med utgångspunkt i läroplanerna och FN:s globala hållbarhetsmål. Boka gärna in ett studiebesök hos oss på Sysav.

Boka studiebesök

Material riktat till åk 7-9 är under utveckling och kommer under 2024 att fyllas på. För att vara säker på att inte missa några nyheter - prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Utbildningsmaterial för åk 7-9

Kontakta mig!