Avfallshierarkin

Avfallshierarkin visar i vilken ordning olika metoder ska användas för avfallsbehandling.

Ett EU-direktiv ligger till grund för avfallshierarkin, som är ett verktyg för att uppnå EU:s miljömål. Läs mer under varje steg!

Avfallshierarkins steg