Utbildning miljö, avfall & återvinning

Vad utbildningen innehåller

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om miljöfrågor, hållbar utveckling och hantering av avfall. Vi diskuterar vilket slags avfall er verksamhet ger upphov till, hanteringen, återvinningstekniker samt om förebyggande åtgärder. Deltagarna får de grundläggande verktyg och kunskaper som behövs för att minska miljöpåverkan och främja en hållbar utveckling. 

Delar

  • Grundläggande miljövetenskap
  • Avfallshantering/avfallshierarkin
  • Lagar och regler
  • Hållbar utveckling
  • Exempel
  • Miljöpåverkan i verksamheten
  • Engagemang och påverkan
  • Praktiska övningar
  • Diskussion

 

Praktisk information

Utbildningen är digital och leds av kursledare.

Tidsåtgång 4 timmar.

 

Datum

Datum för 2024 kommer inom kort

Kontaktperson