Cirkulär ekonomi & hållbar utveckling

Vad utbildningen innehåller

Utbildningen syftar till att öka medvetenheten om och förståelsen för principer och metoder som stödjer en ekonomi som är mer resurseffektiv, minimerar avfall och främjar hållbarhet. Deltagarna lär sig att interagera cirkulära och hållbara affärsmodeller, designprinciper och praxis för att uppnå både ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Delar

  • Grundläggande miljövetenskap
  • Introduktion cirkulär ekonomi
  • Hållbara affärsmodeller
  • Design för cirkularitet
  • Avfall och återvinning
  • Mätning och utvärdering
  • Lagstiftning 
  • Praktiska övningar
  • Diskussion

 

Praktisk information

Utbildningen är digital och leds av kursledare

Tidsåtgång 4 timmar

 

Datum

Datum för 2024 kommer inom kort

Kontaktperson