Avfallstyp

Värmeljushållare (metall)

Grovavfall som till större del består av metall kan i de flesta fall återvinnas. Olika sorters metall läggs i samma container på återvinningscentralen och sorteras i efterhand. Fraktionen får till exempel innehålla metallrör, armeringsjärn, takplåt, kastruller och stekpannor.

Lämnas till

  • Återvinningscentral

    Här kan du lämna de flesta typer av grovavfall, men även sådant som du kan lämna till återvinningsstationer; förpackningar, tidningar och småbatterier. 

    Hitta till våra återvinningscentraler

Sorteras som

Får ej innehålla

Elektriska produkter som till exempel el-element och lampor, eller tryckbehållare, brandsläckare och sprayburkar.

Tänk på

Fungerar dina saker fortfarande? På de flesta av Sysavs återvinningscentraler kan du lämna prylar till loppis. Återbruk är bättre ur miljösynpunkt än återvinning. Olika hjälporganisationer tar om hand och säljer det som samlas in, intäkterna går till hjälpverksamhet. 

På många av Sysavs återvinningscentraler finns det även möjlighet att lämna in material till Malmö Återbyggdepå. Hela och fungerande saker som till exempel blivit över vid byggnationer kan lämnas medan sådant som är i sämre skick kan läggas i metallcontainern och senare bli till ny metall.

Vad händer sen?
Materialåtervinning metall

Metallen sorteras och smälts ner för att återvinnas till nya metallföremål.