Enskilda avlopp och fettavskiljare

Om man inte har möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp måste man själv lösa avloppsfrågan genom en så kallad enskild avloppsanläggning.

Tömning av slamavskiljare

Slamavskiljare töms en gång per år efter ett fastställt schema och en avisering sker alltid innan tömning. Tömning av slamavskiljare i Lomma kommun utförs av Ragn-Sells på uppdrag av Sysav.

Tänk på att

  • anläggningen skall vara lättillgänglig och tydligt markerad för tömning
  • anslutning för slang ska vara av typ som godkänts av renhållaren
  • lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt vid tömning och får inte väga mer än 15 kilo.

Har du frågor kring tömning av din slamavskiljare, kontakta Sysavs kundservice genom att skicka e-post till:

kundservice@sysav.se eller ring 040-635 18 00.

Tillstånd, utformning och skötsel

Nyinrättande av ett enskilt avlopp, med eller utan WC, kräver alltid tillstånd, men även anslutning av WC till befintligt avlopp ska tillståndsprövas av miljö- och byggnadsnämnden. Även ändringar av befintlig avloppsanläggning är anmälningspliktiga.

För mer information eller frågor gällande tillstånd, utformning och skötsel av enskilda avlopp, kontakta VA SYD eller läs mer på deras hemsida.

Tömning av fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare görs fyra gånger per år eller oftare om det finns behov och en avisering sker alltid innan tömning. 

Har du frågor gällande tillstånd, utformning eller skötsel av din fettavskiljare, kontakta VA SYD eller läs mer på deras hemsida.

Ansök om uppehåll i tömning av fettavskiljare

Du hittar ansökan här