Avfallsabonnemang

Ordinarie abonnemang

Ordinarie abonnemang är två stycken fyrfackskärl.

I kärlen kan du kasta matavfall, restavfall, tidningar, färgade glasförpackningar, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar. 

Permanentboende

Storlek kärl 1 
Storlek 370 liter

Tömningar kärl 1

Du kan välja mellan:

 • 31 tömningar: tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36.
 • 52 tömningar: tömning varje vecka 

I kärl 1 finns det fack för:

 • Matavfall
 • Restavfall (soppåsen)
 • Tidningar och broschyrer
 • Färgade glasförpackningar

Storlek kärl 2

Storlek 370 liter

Tömning kärl 2

 • Töms var fjärde vecka

I kärl 2 finns det plats för:

 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar

Fritidsabonnemang

Tillgängligt vecka 16-39

Kärl 1
17 tömningar: tömning varannan vecka, samt varje vecka under perioden vecka 27-36.

Kärl 2
5 tömningar: tömning var fjärde vecka

Gemensamma kärl

Dela kärl med grannen?

Har du väldigt lite avfall kan du dela kärl med en granne. Genom att dela abonnemang delar ni på den rörliga kostnaden.

När ni har kommit överens om att dela på ett abonnemang skickar ni in en ansökan.

Det går även bra att kontakta kundservice för beställning och mer information. 

Ladda ner blanketten och skicka in till oss.

Grovavfall

Grovavfall är skrymmande hushållsavfall som inte ryms i det ordinarie sopkärlet. Grovavfall är t.ex. möbler, elektriska och elektroniska produkter, cyklar, leksaker, mattor etc.

Undantag
Till grovavfall räknas inte fasta installationer såsom toalett, markis, varmvattenberedare och element.

Hämtning
Grovavfall hämtas efter beställning varannan vecka i Lomma kommun, jämna veckor. Beställning av hämtning görs senast torsdagen kl 12 veckan innan aktuell hämtningsvecka.

Placering
Grovavfallet placeras vid tomtgränsen senast måndag kl. 06.30 den aktuella hämtningsveckan för en- och tvåbostadshus. För flerbostadshus placeras grovavfallet vid grovavfallsutrymmet eller vid annan överenskommen plats.

Märkning
Märk dina kollin med ”Grovavfall” och din adress eller kundnummer. Detta för att undvika missförstånd vid hämtningstillfället.

Antal kollin
Du kan lämna obegränsat antal kollin.

Trädgårdsavfall

Under trädgårdssäsongen kan vi hämta trädgårdsavfall.

Läs mer här

Kompostera matavfall själv

För att kompostera trädgårdsavfall som grenar, kvistar, löv och gräsklipp behöver du inget tillstånd. Men vill du kompostera ditt matavfall själv ska du anmäla det och få dispens för kompostering.

Ansök för att kompostera matavfall

För att kompostera matavfall på fastigheten måste du anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden. Detta gör du genom att fylla i blanketten “Anmälan om kompostering m.m. av annat avfall än trädgårdsavfall” som finns på Lomma kommuns hemsida.

Ansök för att kompostera matavfall

Ansökan om uppehåll av hämtning

För att ansöka om dispens från hämtning av rest- och matavfall eller slamtömning måste du anmäla detta till Lomma kommun. 

Ansök om uppehåll av hämtning

Ansökan om förlängt hämtningsintervall

Du som har anmält kompostering och sökt dispens för längre tömningsintervall kommer få två 4-fackskärl där du kan sortera förpackningar fastighetsnära.  

Kärl 1 och kärl 2 kommer tömmas 13 ggr per år. Du behöver inte använda matavfallsfacket. 

Ansök om förlängt hämtningsintervall