Flyttanmälan

Inflyttning i nyproducerad fastighet
Om ni flyttar in i en nyproducerad fastighet ska du beställa ett abonnemang. Kontakta kundservice för information.

Flyttanmälan
Gör flyttanmälan via formuläret nedan. Ni kan även skicka in flyttanmälan i pdf-format per post. Välkommen att kontakta kundservice om du har frågor!

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för det avfall som uppkommer på fastigheten. Ansvaret kan inte överlåtas på hyresgäster.

(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
Uppgifter om befintlig / tidigare fastighetsägare:
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
Uppgifter om ny fastighetsägare:
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(obligatoriskt)
(om det redan finns)
(om annan än adress)

Uppgifter markerade med obligatoriskt måste fyllas i.

Den nya ägaren övertar befintligt abonnemang och faktureras kostnaden för abonnemanget från och med datum för tillträde.

Tidigare ägare slutfaktureras för abonnemanget fram till datum för tillträde av ny ägare.

För att administrera din beställning/anmälan eller förfrågan krävs att vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter och hur Sysav hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy,  www.sysav.se/dataskydd

 

Ägarbyte i pdf

Välkommen att kontakta kundservice om du har frågor!
E-post: kundservice@sysav.se Tel: 040-635 1800