Blanketter och dokument

Här hittar du som fastighetsägare för flerbostadshus och bostadsrätter blanketter för t.ex. ägarbyte och insamling av förpackningsavfall. 

Flyttanmälan 

Samlokaliserade verksamheter

Ansökan om att bli auktoriserad

Insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus