Kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat om ny avfallstaxa att gälla från och med 1 januari 2024.

Nyheter

Ny avfallstaxa i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun från och med 1 januari 2024

08 JAN, 2024 09:03

KLIMATFRÅGOR HÅLLBARHETSFRÅGOR/CSR

Kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat om ny avfallstaxa att gälla från och med 1 januari 2024.

Avfallstaxan i Lomma, Svedala och Kävlinge kommun har reviderats framför allt på grund av den nya lagstiftningen om att kommunen tar över insamlingen av förpackningar. Ändringarna berör främst de som bor i flerfamiljshus.

Från och med 1 januari ska insamling av förpackningar från flerfamiljshus ske från en av Sysavs auktoriserade entreprenörer. I avfallstaxan finns den beslutade maxtaxa som de auktoriserade entreprenörerna måste hålla sig inom. Finns det full utsortering av förpackningar i miljöhuset är det även beslutat om ett avdrag på grundavgiften på 250 kr/lägenhet.

Bor du i flerfamiljshus i Lomma kommun innebär den nya avfallstaxan en större förändring. Från och med 1 januari kommer grundavgiften att betalas per lägenhet. Grundavgiften ska täcka fasta kostnader som till exempel drift av återvinningscentraler. Den nya avgiften är 500 kr/lägenhet och om det finns full sortering tillkommer ett avdrag på 250 kr/lägenhet.

I och med den förändrade uppbyggnaden av taxan har den rörliga avgiften för både mat- och restavfall sänkts, se avfallstaxan för aktuella priser. Aktuell avfallstaxa och priser finns under Avfallstaxa och föreskrifter

Senast uppdaterad 2024-01-08 08:08

Relaterade nyheter