Gå till innehållet

Avfall som bränsle

All vår konsumtion leder till avfall. Energiåtervinning är ett sätt att återvinna avfallet.

Läs mer

Steg för steg i kraftvärmeverket

Så här går det till - från soppåse till fjärrvärme och el. Avfallet förbränns och rökgaserna renas med hjälp av modern teknik. Dygnet runt, året om, eldas avfall i Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö.Varje timme lyfts 75 ton avfall bestående av soppåsar och annat brännbart avfall in i ugnarna.

Läs mer

Rening av rökgaser

Reningsprocessen renar gasen och utsläppen kontrolleras regelbundet så att vi ser att vi följer våra gränsvärden.

Läs mer

Rening av processvatten från rökgasreningen i avfallskraftvärmeverket

Processvatten uppstår vid rening av rökgaser. Utsläppsmängden är låg i förhållande till tillstånd.

Läs mer