På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 AvfallsslagPris per ton
Rent trä
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
250 kr
Målat och limmat trä
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
450 kr 
Impregnerat trä
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
1200 kr
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
Grönmaterial som kvistar, grenar och löv
Maxlängd 2,5 m, max diameter 0,6 m
300 kr
Blandat park- och trädgårdsavfall  
Grönmaterial som innehåller stubbar, grövre stammar, rotvältor och jord
700 kr
Brännbart industriavfall
Max 1,0 x 0,3 x 0,3 m
625 kr
Större brännbart industriavfall
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
720 kr
Brännbart med livsmedel
Brännbart avfall med mindre mängd fast livsmedel
Max 1,0 x 0,3 x 0,3 m
890 kr
Blandat utan gips, isolering och resårmöbler
Blandat bygg- och rivningsavfall utan gips, glas- eller mineralull och resårmöbler
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
720 kr
Blandat med gips
Blandat bygg- och rivningsavfall med gips
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
Utgår 2018-12-31
900 kr
Blandat med isolering
Blandat bygg- och rivningsavfall med glas- eller mineralull
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
Utgår 2018-12-31
900 kr
Blandat med gips/isolering/resårmöbler
Blandat bygg- och rivningsavfall med gips, glas- eller mineralull och/eller resårmöbler
Max 2,5 x 0,8 x 0,6 m
1100 kr
Resårmöbler
Möbler med metallspiraler
950 kr
Gips
Utan reglar och isolering
Nytt pris fr o m 2019-01-01:  850 kr 
650 kr t o m 2018-12-31
Utsorterat asbesthaltigt avfall, 
eternit
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, 
länk till blankett (Företagskund)  
länk till blankett (privatkund)
850 kr
Bygg- och rivningsavfall, 
kontaminerat av asbest
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, länk till blankett  
Nytt pris fr o m 2019-01-01:  1600 kr 
1415 kr
t o m
2018-12-31
Mineralull (glas- eller stenull)
Avfall till deponi ska karakteriseras av avfallsproducenten, länk till blankett  
Nytt pris fr o m 2019-01-01:  950 kr
800 kr t o m 2018-12-31
Avfall till specialbehandling
T ex gatubrunns-, sedimenterande
industri- och ej kvalitetssäkrat
fettavskiljarslam
Kontakta kundservice
040-635 18 00
Farligt avfall och marksanering
(förorenad jord)

Kontakta kundservice
040-635 18 00
Övriga avfall Kontakta kundservice
040-635 18 00

Större mängder elavfall och elavfall som inte omfattas av producentansvar lämnas på avfallsanläggningarna Hedeskoga, Måsalycke eller Anläggningen för farligt avfall i Malmö. Elavfall som inte omfattas av producentansvaret kan i vissa fall vara avgiftsbelagt.

Mindre mängder elavfall, oavsett om det omfattas av producentansvar eller inte, kan lämnas kostnadsfritt på våra återvinningscentraler.

Kontakta alltid Sysavs kundservice om du har stora mängder elavfall eller har svårhanterligt material. Till exempel sådant som ligger individuellt (eller separat) förpackat samt tv-apparater/monitorer i större mängder.

AVFALLSSLAGPRIS
Kylskåp och frysar som normalt inte förekommer i hushåll samt kyldiskar och liknande.
(0,6 m×0,6 m×2,0 m)
Kontakta kundservice
Kylskåp och frysar som normalt inte förekommer i hushåll samt kyldiskar och liknande.
Större än (0,6 m×0,6 m×2,0 m)
Kontakta kundservice
Övrigt svårhanterligt elavfall
Svårhanterligt material är sådant som ligger individuellt (eller separat) förpackat samt tv-apparater/monitorer i större mängder.
Kontakta kundservice

Avfallslag                                                                                 Pris per ton
Asfalt ej FA 500 kr
Betong 500 kr
Blandat inert material 500 kr
Lättbetong 800 kr
Schakt/lera 500 kr
Tegel 500 kr

Pris exklusive moms.

Avfallsslag Pris
Mottagning Sysavs Djurkremering
Sekretessavfall
max 50 kg
3 kr/kg
Kliniskt avfall
max 50 kg
4,20 kr/kg
Biologiskt avfall 16 kr/kg
 
PROTECTORMOTTAGNINGEN
Destruktion  
Smittförande/ stickande/ skärande
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg
2,70 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 4,20 kr/kg
Läkemedelsavfall
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg
2,70 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 4,20 kr/kg
Sekretesspapper
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg
1,50 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 3,00 kr/kg
Övrigt sekretessavfall/ Specialavfall
Förpackat på EUR-pall eller i storkartonger
med mått 800 x 1200 mm
maxhöjd 1100 mm
maxvikt per kolli 250 kg 
2,70 kr/kg
Förpackat på annat sätt än ovan 4,20 kr/kg
   
 FÖRPACKNINGAR 
 Kanylburkar 0,6 liter 12 kr/st
 2 liter 20 kr/st
 5 liter  35 kr/st 
 Kanylboxar 25 liter  60 kr/st
 50 liter  84 kr/st
   
 Kartonger 
Kartong inklusive plastsäck, 25 liter 
(L 377xB 185xH 377 mm) 
17 kr/st
Kartong inklusive plastsäck, 55 liter
(L 377xB 377xH 377 mm) 
22,50 kr/st
Kartong inklusive plastsäck, 110 liter
(L 377xB 377xH 773 mm) 
30 kr/st
   
HÄMTNING OCH TRANSPORT   
Abonnemangshämtning
I tjänsten ingår:
första transporttimmen, 1 st. 25 liters kartong, samt 2 st. 2 liters kanylburkar 
eller 1 st 5 liters kanylburk 
eller 4 st. 0,6 liters kanylburkar, samt destruktion av motsvarande mängd avfall 
 
Hämtning 2 ggr/år  850 kr
Hämtning 4 ggr/år  1700 kr 
   
Transport/hämtning 
Lastbil för max 6 storkartonger 440 kr/tim
Specialbil för 32 storkartonger  609 kr/tim

Sysavs kremeringsanläggning för sällskapsdjur och försöksdjur finns vid avfallskraftvärmeverket på Spillepengs­gatan i Malmö.

Anläggningen har tre ugnar, avancerad rökgasrening och förbränning med energiutvinning.

Vi hämtar och kremerar djur från djursjukhus och veterinärmottagningar.

KREMERING AV SÄLLSKAPSDJUR (ingen förbokning krävs)  
Pris inkl moms anges inom parantes
Gemensam kremering
Flera djur kremeras samtidigt
240 (300) kr/djur
Separat kremering av enskilda djur 
0-2 kg
320 (400) kr/djur
 3-20 kg 560 (700) kr/djur
 21-40 kg 720 (900) kr/djur
 41-80 kg 880 (1100) kr/djur 
 Övrig kremering  16 (20) kr/kg
URNOR, MINNESLUND OCH GRAVPLATS  
I anslutning till Spillepengs fritidsområde finns en vacker begravningsplats för sällskapsdjur. 
 *tjänsten är inte belagd med mervärdesskatt 
 Specialurnor 288 (360) kr
 Plats i minneslund* (inklusive askspridning) 200 kr*
 Gravskylt 400 (500) kr
Separat gravplats, hyra under fem år  1000 kr* 
 TRANSPORT 
Sysav hämtar i hela Skåne med liten lastbil.
Hämtning utförs endast hos kunder med avtal.

440 (550) kr/timmen 
   

Livsmedelavfall i container med konsumentförpackningar
(ej glas/metall) 
625 kr/ton
Livsmedelsavfall i container utan förpackningar Kontakta kundservice
Pumpbart livsmedelsavfall 300 kr/ton
Flytande förpackat livsmedelsavfall på pall
(ej glas- eller metallförpackning)
Maxmått pall i mm 1200x800x1100.
790 kr/ton
Fast förpackat livsmedelsavfall på pall
(ej glas- 
eller metallförpackning)
Maxmått pall i mm 1200x800x1100.
1100 kr/ton
Livsmedel i glasförpackning eller konservburkar
Kontakta kundservice
Fettavskiljarslam
till biologisk behandling efter avtal med Sysav.
Ej kvalitetssäkrat fettavskiljarslam, kontakta kundservice före leverans.
 300 kr/ton
Övrigt
Avfall som kräver särskild hantering eller behandling, 
kontakta kundservice för besked om behandlingsavgift. 
 

För företag gäller särskilda regler på återvinningscentralen. Bland annat finns vissa begränsningar i vilka typer av avfall som kan lämnas. Företag betalar med företagskuponger eller med kort. 

Denna prislista gäller endast för återvinningscentralen för företag på Spillepeng.
Betalning med betalkort eller vågkort.

AVFALLSSLAG KRONOR/TON
Brännbart avfall
Brännbart industriavfall,
max 0,3 x 0,3 x 1,0 m
625 kr

Grovavfall
Grovavfall för självsortering
625 kr
Grovavfall med ej återvinningsbart
Grovavfall som innehåller isolering (glas- eller mineralull), kassaskåp utan asbest eller betongslipdamm i säck.
800 kr
Wellpapp
Brun papp med vågigt mellanskikt
0 kr
Gips
Bygg- och modellgips
650 kr
Impregnerat trä/slipers
Impregnerat trämaterial och slipers
1 200 kr
Trä, målat/limmat
Målat och limmat trä
350 kr
Skrot
Metallskrot
0 kr
Trädgårdsavfall
Komposterbart park- och trädgårdsavfall
300 kr
Inert material
Jord, sten, tegel och betong
500 kr

Lämna avfall på våra anläggningar

Information om priser, adresser och leveransvillkor.

Sysav Industri AB

Läs mer

Betalning

Sysav erbjuder ett antal olika lösningar för betalning av tjänster och för avlämning på våra anläggningar.

Läs mer

Pris- och produktförändringar

Gips och isolering.

Läs mer