Framtidens anläggningsmaterial

Klimatsmart ersättare till bergkross

Slaggrus framställs ur den slagg som uppkommer vid förbränning av avfall vid Sysavs avfallskraftvärmeverk. Slaggrus är ett klimatpositivt alternativ till jungfruliga material. Vi erbjuder både teknisk och miljömässig rådgivning.

I en tid då hållbarhet och cirkulär ekonomi blir allt viktigare, står byggbranschen inför stora utmaningar. De jungfruliga anläggningsmaterialen är ändliga och det råder stor brist på ballast i Skåne. Men branschen står också inför stora möjligheter!
Ett av de mest lovande cirkulära materialen är slaggrus. Här kan du läsa mer om vad det är, dess klimatnytta, och hur det kan användas i moderna byggprojekt för att främja en hållbar framtid.

Detta är slaggrus

Slaggrus är en restprodukt som genereras vid förbränning av avfall i avfallskraftvärmeverket. Så här går det till: Vid avfallsförbränning uppstår rester, slagg, som består av aska, metaller, glas och sand. Metallerna sorteras ut och återvinns. Kvar blir det vi kallar för slaggrus - ett material som passar perfekt som anläggningsmaterial till vägbyggen, parkeringsytor och andra konstruktionsändamål. 
Klicka på filmen nedan för att se hur processen går till.

Klimatvinster med slaggrus

 • Minskat uttag av jungfruliga resurser
  Det råder brist på bergkross i Skåne. Bergkross är en ändlig naturresurs som börjar tryta och som dessutom ofta utvinns i miljökänsliga områden. Slaggrus är ett återvunnet och lättillgängligt material som inte behöver brytas från jungfruliga källor.
 • Lokalproducerat – kortare transporter 
  Det råder stor brist på bergkross i Skåne. Slaggrus, däremot, finns det gott om. Sysav producerar 110 000 ton om året på slaggsorteringsanläggningen i Malmö.
 • Kolsänka
  Slaggrus är en koldioxidsänka vilket ger stora klimatvinster för de projekt det används i. Genom användandet av slaggrus i utbyggnaden av Trelleborgs hamn till exempel, undvek man utsläpp av 5 000 ton koldioxid, enligt beräkningar från RISE.

Användningsområden

Slaggrus har stor potential att användas vid infrastrukturprojekt. Sysavs slaggrus har använts som anläggningsmaterial i flera olika projekt sedan 1996. Det största var utbyggnaden av Trelleborgs hamn 2021-2023, då Sysav levererade 87 000 ton slaggrus till bygget.
Slaggrus kan till exempel användas som anläggningsmaterial till:

 • Förstärkningslager till vägar och gator
 • Förstärkningslager till uppställningsytor och parkeringsplatser
 • Avjämningsskikt vid sluttäckning av deponier

Medgivande att använda slaggrus

Slaggrus räknas som avfall enligt lagstiftningen och därför krävs att användningen anmäls till kommunens miljöförvaltning. Sysav är med under hela processen och hjälper till med att ta fram en anmälan. Det tar i regel 12 veckor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Q&A

Kontaktperson