Plantjord med grönkompost

Sysavs plantjord är en jord som passar till det mesta i trädgården. Rabatter, planteringar, utomhuskrukor och balkonglådor. Sysavs plantjord säljs i 50-literssäckar på återvinningscentralen.

Pris plantjord i säck

Antal Pris inkl. moms Pris exkl. moms
1 säck 54 kr 43 kr
4 säckar 185 kr 148 kr
1 pall (39 säckar) 1750 kr 1400 kr

Vid köp av hela pallar debiterar vi ingen extra kostnad för själva pallen. Men lämna gärna tillbaka den på en återvinningscentral. Hjälp med lastning av pallar finns att få på återvinningscentralerna Hedeskoga och Måsalycke.

Försäljningsställe

Återvinningscentralen

Betalning

Kontakta personalen när du vill köpa plantjord. Betalning sker med kort.

Användningsområde

Plantjorden är framför allt framtagen till rabatter, planteringar av olika slag och till utomhuskrukor och balkonglådor. Men den går lika bra att använda som jordförbättring eller till plantuppdragning. 

  • Vid sådd av frön är det bäst att lägga några centimeter med såjord överst.
  • För surjordsväxter, t.ex. rhododendron, azalea, hortensia, ljungväxter och blåbär bör jorden blandas med cirka 50 procent okalkad torv.
  • Vid plantering i krukor är det viktigt med dränering. Lägg ett lager med lecakulor i bottnen innan du fyller på med jord. Använd krukor med dräneringshål.  
  • Glöm heller inte att vattna ordentligt före och efter planteringen. 

Plantjordens innehåll

Sysavs plantjord innehåller både grönkompost, som kommer från återvunnet park- och trädgårdsavfall i Sysavregionen och torv. Torven blandas med komposten för att plantjorden ska få extra fina egenskaper. 

Råvaror

30 volym % grönkompost
70 volym% sphagnumtorv (vitmossetorv), humifieringsgrad 4-6
Mineralgödslad

Näringsvärde

enligt Spurways analysmetod (mg/l)
Kväve (N) 200
Fosfor (P) 130
Kalium (K) 600 
Magnesium (Mg) 260
Kalcium (Ca) 1800
Svavel (S) 140

pH: 5,5-6,5
Ledningstal: 3,0-5,0
Volym: 50 liter