Tjänster för farligt avfall

Lots Miljösystem

Lots®Miljösystem är ett komplett och säkert behållarsystem.

Lots®Miljösystem är ett behållarsystem med typgodkända emballage där man smidigt förvarar och transporterar farligt avfall. Systemet är lätt att anpassa och uppfyller alla lagliga krav.

Vi erbjuder våra kunder:

  • Typgodkända behållare ur vårt emballagesystem
  • Tömning och transport
  • Byte av behållare
  • Garanterat miljöriktig behandling av avfallet
  • Dokumentation och statistik
  • Information och rådgivning

Rådgivning farligt avfall