Hedeskoga avfallsanläggning för företag, Ystad

Öppettider idag, tisdag
07:00 – 16:00

040-635 18 00
kundservice@sysav.se

Avfall till deponi, till exempel asbest eller eternit, ska köras in senast 30 minuter före stängning, dvs senast kl 15.30. Deponiavfall kan ta tid att karakteriseras, lossas och övertäckas. 

Lämna asbesthaltigt avfall privatpersoner

Öppettider

  • Mån - Fre 7 - 16
  • Lör - Sön -

Avvikande öppettider

Vill du lämna avfall på en återvinningscentral för hushåll?

Observera att hushållens grovavfall inte kan lämnas på Hedeskoga avfallsanläggning.

Det är på Hedeskoga återvinningscentral som privatpersoner kan lämna det mesta av avfallet som uppkommer i hushållet, även farligt avfall. 

Leveransvillkor för avlämning av avfall vid Sysavs anläggningar

Här beskrivs de generella leveransvillkor som gäller för avlämning av avfall vid Sysavs anläggningar. Med Sysavs anläggningar avses anläggningar som ägs av Sysav och Sysavs helägda dotterbolag.

Läs våra leveransvillkor