På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fakta om Sysav

Ta del av fakta, våra broschyrer, årsredovisningar och annat informationsmaterial. Samtliga siffror är från 2018.

Värdekedjan - Sysavs kärnverksamhet

Under 2018 tog vi emot:

totalt 814 000 ton avfall. 61 100 ton av detta var matavfall.

Mottaget farligt avfall uppgick till 39 100 ton. På återvinningscentralerna togs 169 300 ton avfall emot.

Sysav samverkar

Sysav finns på många arenor: I forskningsprojekt, samarbeten med högskolor och universitet och andra aktörer. Vi samarbetar regionalt, nationellt och internationellt för kunskapsdelning om tryggare och säkrare avfallshantering.

Vi arbetar också för att förebygga mängden avfall. Det sker genom egna kampanjer, information till besökare på våra anläggningar samt till elever i regionen. Under 2018 tog vi emot närmare 3 500 personer på studiebesök och träffade drygt 3 000 skolelever.

Under 2018 gav vi tillbaka:

 Av det sorterade avfallet återvanns 97,6 procent som material och energi. De återstående 2,4 procenten deponerades för säker förvaring. Energiåtervinning gör det möjligt för oss att leverera 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv.

Av matavfallet producerades 48 400 ton slurry, som blev till biogas motsvarande 3,3 miljoner liter bensin. På våra återvinningscentraler såldes 150 300 säckar plantjord under året.

Tillbaka till toppen

Detta gör Sysav

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag och ägs av 14 skånska kommuner. Kommunerna är Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. 

I samverkan med ägarkommunerna ansvarar Sysav för att avfallet från regionens hushåll tas om hand, återvinns och behandlas på bästa sätt. Genom dotterbolaget Sysav Industri AB hanteras också avfall från företag samt andra regioner och länder. Det andra dotterbolaget Sysav Utveckling AB, arbetar med forskning och utveckling. 

Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts oss själva, ägarkommuner och entreprenörer. 
Efter en upphandling som genomfördes under 2016, har Sysav från och med 2017 till och med 2025 tagit över insamlingen av hushållsavfall i tre av ägarkommunerna: Lomma, Svedala och Kävlinge.

I korthet:

 • Tar emot och sorterar grovavfall och farligt avfall från hushåll och småföretag på 16 återvinningscentraler.
 • Bearbetar matavfall till en tjockflytande vätska som sedan används för att göra biogas och biogödsel.
 • Gör el och fjärrvärme av brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk med fyra pannor.
 • Tar emot farligt avfall och ser till att det tas omhand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.
 • Driver fyra avfallsanläggningar och en omlastningsstation, där avfall bearbetas, sorteras, komposteras, omlastas, lagras och, i vissa fall, deponeras.
 • Erbjuder rådgivning och kundanpassade tjänster till företag och verksamheter.
 • Erbjuder ägarkommunerna stöd och samordning av den regionala avfallshanteringen.
 • Framställer grönkompost och säljer olika jordprodukter.
 • I Kävlinge, Lomma och Svedala kommun sköter Sysav sophämtningen.
Tillbaka till toppen

Resultat och omsättning

 • Omsättningen för koncernen 2018 var 956 400 tkr
 • Omsättningen för moderbolaget 515 082 tkr
Tillbaka till toppen

Återvinning

 • Sysavkoncernen tog totalt emot 814 000 ton avfall.
 • Endast 2,4 procent av avfallet deponerades, 97,6 procent återvanns som material och energi.
Tillbaka till toppen

Produktion av energi

 • Producerad fjärrvärme/levererad fjärrvärme* 1 380 500 MWh/1 368 900 MWh
 • Producerad el/levererad el* 258 500 MWh/171 300 MWh
 • (*Resterande del av värme och el är egen förbrukning.)
Tillbaka till toppen

Matavfall

 • 61 100 ton matavfall behandlades i Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall. Av matavfallet producerades 48 400 ton slurry, som blev till biogas motsvarande 3,3 miljoner liter bensin. 
Tillbaka till toppen

Farligt Avfall

21,4 ton farligt avfall samlades in via "Samlaren" - skåp där hushållen kan lämna batterier, lampor och allehanda småelektronik.

Totalt tog koncernen emot 39,1 ton farligt avfall.

Tillbaka till toppen

Kunder, anställda och besökare

Återvinningscentralerna

 • Antalet besök på återvinningscentralerna var 2 042 300.

Antal anställda

 • 333

Studiebesök

 • Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2018 besökte närmare 6 500 personer våra anläggningar.
Tillbaka till toppen

Sysavs affärsidé 

Sysav skapar värde för samhälle och kunder genom hållbar resurs- och avfallshantering.

Vision 

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Kärnvärden

Kvalitet, trygghet, service

Vill du veta mer?

Vill du få fördjupad kunskap om hur det fungerar på en avfallsanläggning eller hur avfall blir till el och värme?