På sysav.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fakta om Sysav

Ta del av fakta, våra broschyrer, årsredovisningar och annat informationsmaterial.

1. Under 2017 tog vi emot totalt 841 400 ton avfall. 59 900 ton av detta var matavfall.

Mottaget farligt avfall uppgick till 43 400 ton. På återvinningscentralerna togs 175 900 ton emot.

2. Sysav samverkar. Vi finns på många arenor: I forskningsprojekt, samarbeten med högskolor och universitet och andra aktörer. Vi samarbetar regionalt, nationellt och internationellt för kunskapsdelning om tryggare och säkrare avfallshantering.

Vi arbetar också för att förebygga mängden avfall. Det sker genom egna kampanjer, information till besökare på våra anläggningar samt till elever i regionen. Under 2017 tog vi emot närmare 3 100 personer på studiebesök och träffade drygt 3 000 skolelever.

3. Under 2017 gav vi tillbaka. Av det sorterade avfallet återvanns 97,2 procent som material och energi. De återstående 2,8 procenten deponerades för säker förvaring. Energiåtervinning gör det möjligt för oss att leverera 60 procent av fjärrvärmen i Malmö och Burlöv.

Av matavfallet producerades 47 100 ton slurry, som blev till biogas motsvarande 3,2 miljoner liter bensin. På våra återvinningscentraler såldes 145 300 säckar plantjord under året.

Sysav står för Sydskånes avfallsaktiebolag. Till bolaget hör två helägda dotterbolag: Sysav Utveckling AB, som arbetar med forskning och utveckling samt Sysav Industri AB. Sysav Industri AB hanterar industri- och verksamhetsavfall, samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna. Moderbolaget Sysav hanterar hushållsavfall från ägarkommunerna.

Insamling och transport av avfallet till våra anläggningar sköts oss själva, ägarkommuner och entreprenörer. 

Detta gör vi:

 • Tar emot och sorterar grovavfall och farligt avfall från hushåll och småföretag på 16 återvinningscentraler.
 • Bearbetar matavfall till en tjockflytande vätska som sedan används för att göra biogas och biogödsel.
 • Gör el och fjärrvärme av brännbart avfall i ett avfallskraftvärmeverk med fyra pannor.
 • Tar emot farligt avfall och ser till att det tas omhand på ett sätt som är säkert för människa och miljö.
 • Driver fyra avfallsanläggningar och en omlastningsstation, där avfall bearbetas, sorteras, komposteras, omlastas, lagras och, i vissa fall, deponeras.
 • Erbjuder rådgivning och kundanpassade tjänster till företag och verksamheter.
 • Erbjuder ägarkommunerna stöd och samordning av den regionala avfallshanteringen.
 • Framställer grönkompost och säljer olika jordprodukter.
 • I Kävlinge, Lomma och Svedala kommun sköter Sysav sophämtningen.
 • Omsättningen för koncernen 2017 var 915 100 tkr
 • Omsättningen för moderbolaget 512 100 tkr
 • Sysavkoncernen tog totalt emot 841 400 ton avfall.
 • Endast 2,8 procent av avfallet deponerades, 97,2 procent återvanns som material och energi.
 • Producerad fjärrvärme/levererad fjärrvärme* 1 501 150 MWh/1 477 700 MWh
 • Producerad el/levererad el* 265 600 MWh/168 250 MWh
 • (*Resterande del av värme och el är egen förbrukning.)
 • Sysav står för cirka 60 procent av fjärrvärmeförsörjningen i Malmö och Burlöv. 
 • 59 900 ton matavfall behandlades i Sysavs förbehandlingsanläggning för matavfall. Av matavfallet producerades 47 100 ton slurry, som blev till biogas motsvarande 3,2 miljoner liter bensin. 
 • 16 ton samlades in via Farligt Avfall-bilen och 29,4 ton via "Samlaren" - skåp där hushållen kan lämna batterier, lampor och allehanda småelektronik.

Återvinningscentralerna

 • Antalet besök på återvinningscentralerna var 2 111 800.

Antal anställda

 • 330

Studiebesök

 • Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 2017 besökte närmare 6 100 personer våra anläggningar.

Sysavs affärsidé 

Sysav erbjuder en säker och trygg avfallshantering, där återanvändning och återvinning av material och energi maximeras på ett kostnadseffektivt sätt med miljö och resurshushållning i fokus. 

Vision 

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Kärnvärden

Kvalitet, trygghet, service

Vill du veta mer?

Vill du få fördjupad kunskap om hur det fungerar på en avfallsanläggning eller hur avfall blir till el och värme?