Sysavstipendiet

Varje år delar Sysav ut stipendier på upp till 50 000 kr för uppsatser inom området avfall- och resurshantering.

För att uppmuntra studenter och lärare vid universitet och högskolor i Skåne, att genomföra studier inom området avfall- och resurshantering, delar Sysav ut stipendier. Stipendierna ges till de uppsats- eller examensarbeten som anses mest förtjänstfulla och relevanta för svensk avfall- och resurshantering.

Arbeten som rör avfallsminimering och återanvändning är naturligtvis också mycket välkomna att ansöka. Läs stipendiaternas arbeten här.  

Förutsättningar

Uppsatsen eller examensarbetet ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå motsvarande minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska vara godkänt under 2023 eller fram till sista ansökningsdatum, den 16 februari 2024, vid universitet eller högskola i Skåne. Ansökningar tas emot löpande fram till sista ansökningsdatum. Din handledare måste veta om att du söker stipendiet.

Stipendiekommitté

Styrelsen för Sysav Utveckling utgör stipendiekommittén, vars beslut inte kan överklagas. Kommittén förbehåller sig rätten att fritt fördela stipendiesumman om 50 000 kr eller att inte dela ut något stipendium.

Stipendieutdelning

Stipendierna delas ut under Sysavdagen den 26 april 2024.

Om du ansöker om Sysavstipendiet kommer Sysav att behandla dina personuppgifter du lämnar i ansökan för att komma i kontakt med dig.

Ladda ner ansökan här

Kontakt