De 17 globala målen för hållbar utveckling

De 17 globala målen, Agenda 2030, är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit. Det är stort. Det är något värt att kämpa för.

 

Vi är övertygade om att vi alla behöver hjälpas åt för att vi ska kunna uppnå målen.

Ung som gammal, företagsledare som skolelev, politiker som förälder.

Det är tillsammans vi har möjlighet att skapa förändring – där alla verkar utifrån just den plattform där de själva finns. Vi är också övertygade om att skolan är ett av de viktigaste ställena att börja på. Och det tror inte bara vi; både Skolverket genom läroplanen visar tydligt att hållbar utveckling bör genomsyra all undervisning, och FN vill, bland annat genom kampanjen the worlds biggest lesson, få alla att bry sig!

Därför utgår allt det vi på Sysav riktar till er lärare och elever ifrån FN:s 17 globala mål. Med extra fokus på

  • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

strävar Sysav efter att öka både lärare och elevers medvetenhet om hållbarhetsfrågor och deras engagemang för att bidra till en mer hållbar framtid.